Logo Tyfloświat

W numerze:

 • Mobilna telewizja
  Michał Dziwisz prezentuje najpopularniejsze aplikacje do obsługi telewizji mobilnej, zwracając szczególną uwagę na poziom ich dostępności dla osób niepełnosprawnych

 • Pieniądze w banku powinny być bezpieczne, ale także dostępne
  Michał Dębiec przestawia zasady, jakimi powinny się kierować banki, by można było uznać je za przyjazne dla osób niepełnosprawnych nie tylko w obszarze bankowości elektronicznej, ale także dostępności samych placówek

 • Akcja sprzątanie komputera, czyli jak można utrzymać system w dobrej kondycji
  Kamil Żak przeprowadza świąteczne porządki na swoim komputerze. Czy możliwe jest przywrócenie zaśmieconego komputera do stanu używalności bez uciekania się do formatowania dysku i przeinstalowywania systemu?

 • Podsumowanie roku 2013 w tyfloinformatyce. Garść refleksji
  Michał Kasperczak, zgodnie z naszą świecką tradycją, dokonuje podsumowania mijającego roku, zwracając szczególną uwagę na wydarzenia i zagadnienia z zakresu technologii dostępowych dla osób z dysfunkcją wzroku

 • „Aktywny Samorząd” – jak to było w roku 2013
  Krzysztof Wostal omawia pokrótce przebieg realizacji programu pilotażowego „Aktywny Samorząd” w 2013 roku. Jakie były założenia, którymi kierowano się przy jego tworzeniu? Czy program spełnia swoje założenia? Czy niektóre grupy osób niepełnosprawnych nie zostały pominięte przy opracowywaniu jego zasad?

 • Kolory Europy
  Kinga Dumnicka przedstawia projekt realizowany przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w partnerstwie ponadnarodowym, mający na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w krajach członkowskich i ościennych

Wydawca

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
ul. Wybickiego 3a,
31-261 Kraków
http://www.firr.org.pl
tel.: (+48) 12 629 85 14;
faks: (+48) 12 629 85 15
e-mail: biuro@firr.org.pl

Organizacja Pożytku Publicznego
Nr konta
77 2130 0004 2001 0255 9953 0005

Utilitia sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II
64, 32-091 Michałowice
http://www.utilitia.pl
tel.: (+48) 663 883 600
e-mail: biuro@utilitia.pl

Podmiotem odpowiedzialnym za publikację treści merytorycznych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Podmiotem odpowiedzialnym za działalność reklamową jest Utilitia sp. z o.o.

REDAKTOR NACZELNY
Joanna Piwowońska
tel. kom. (+48) 663 883 332
e-mail: joanna.piwowonska@firr.org.pl

SKŁAD KOMPUTEROWY
Sławomir Mirski

FOTOGRAFIA NA OKŁADCE
t9t

DRUK e-mail:reklama@utilitia.pl

Redakcja nie odpowiada za treść publikowanych reklam i ogłoszeń.

Nakład dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Miejskiej Kraków.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, zmian stylistycznych i opatrywania nowymi tytułami materiałów nadesłanych do druku. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top