Logo Tyfloświat

W numerze

Podróżowanie koleją przez osoby z niepełnosprawnością wzroku – poradnik w pigułce

Doskonałe kompendium praktycznej wiedzy o kolejowych podróżach, tak po szynach, jak i po stronach internetowychi aplikacjach z koleją powiązanych.

Bezsenność nie jedno ma imię – Andrzej Koenig
Autor dzieli się wiedzą o bezsenności i szuka odpowiedzi na pytanie, czy niewidomych sprawa dotyczy bardziej niż osób nieposiadających dysfunkcji wzroku.

Ucieczka od niepełnosprawności

Autor prowadzi czytelnika krętą drogą filozoficzną przez zawiłości jego stosunku do problemu stagnacji na rynku urządzeń wspierających niewidomych.

Popularne dyski chmurowe
Znawca problematyki przybliża, wyjaśnia i przystępnie opowiada o różnych rozwiązaniach, ich zaletach i wadach.

Pełnosprawny Student 2021

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza na konferencję poświęconą edukacji na poziomie wyższym i przybliża zagadnienia, jakimi zajmować się będą uczestnicy wydarzenia.

WYDAWCA

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
ul. Racławicka 58
30-017 Kraków
(Centrum Biurowe Proton, I piętro)
http://www.firr.org.pl
tel.: +48 12 444 73 49
e-mail: biuro@firr.org.pl

Organizacja Pożytku Publicznego
Nr konta
77 2130 0004 2001 0255 9953 0005

Utilitia sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II
64, 32-091 Michałowice
http://www.utilitia.pl
tel.: (+48) 663 883 600
e-mail: biuro@utilitia.pl

Podmiotem odpowiedzialnym za publikację treści merytorycznych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Podmiotem odpowiedzialnym za działalność reklamową jest Utilitia sp. z o.o.

REDAKTOR NACZELNY
Joanna Piwowońska
tel. kom. (+48) 663 883 332
e-mail: joanna.piwowonska@firr.org.pl

SKŁAD KOMPUTEROWY
Sławomir Mirski

FOTOGRAFIA NA OKŁADCE
t9t

DRUK<br.
K&K

DZIAŁ REKLAMY
e-mail:reklama@utilitia.pl

Redakcja nie odpowiada za treść publikowanych reklam i ogłoszeń.

Nakład dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Miejskiej Kraków.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, zmian stylistycznych i opatrywania nowymi tytułami materiałów nadesłanych do druku. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top