Logo Tyfloświat

Czy nowe technologie mogą pomóc w kształceniu osób z dysfunkcją wzroku? Jak budować inkluzyjny rynek pracy? Jaką rolę mogą w tym odegrać organizacje pozarządowe? Te pytania będą towarzyszyć uczestnikom III Forum Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku, które odbędzie się w piątek, 28 lutego w SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących.

Organizatorem Forum jest Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” na ul. Tynieckiej, a zaproszenie kierowane jest do ludzi i instytucji zajmujących się kształceniem, rewalidacją oraz wspieraniem zatrudnienia osób niewidomych i słabowidzących – ale także do wszystkich zainteresowanych poruszanymi zagadnieniami.

Wśród tematów znajdą się m.in.: wsparcie rozwoju dziecka z dysfunkcją narządu wzroku, pismo brajla wobec nowych technologii, tyflomatematyka, warsztat pracy tyflopedagoga oraz wyposażenie pracowni, rehabilitacja wzroku w nauczaniu wczesnoszkolnym, kształcenie zawodowe młodzieży z niepełnosprawnością narządu wzroku, wsparcie osób niewidomych i słabowidzących przez organizacje pozarządowe, pracodawca dla niepełnosprawnego.

Będzie też możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistami – psychologiem, rehabilitantem wzroku, nauczycielem orientacji, wychowawcą w internacie, nauczycielem zawodu.

Więcej informacji:
blind.krakow.pl

Źródło: https://faktykrakowa.pl/20200222282360/um-krakow-edukacja-i-zatrudnienie-jak-wlaczac-osoby-niewidome-1582339998

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top