Logo Tyfloświat
  • Strona główna
  • Wydarzenia
  • W nocy 31 stycznia zmarł Władysław Gołąb – prezes honorowy Towarzystwa Opieki Nad Ociemniałymi
Zapalone świeczki na czarnym tle

Urodził się 12.04.1931r. w Sulejowie. W trakcie II wojny światowej wybuch miny doprowadził do utraty przez niego wzroku.
W 1955 zdał egzamin adwokacki i uzyskał uprawnienia adwokata jako pierwsza osoba niewidoma w Polsce. Od końca lat 50. współpracował z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. W 1973 r. wszedł do zarządu, a w 1975 r. wybrano go na prezesa Towarzystwa, którym był do 2015 r. Duchowy spadkobierca Dzieła Lasek, stworzonego przez bł. Matkę Elżbietę Różę Czacką, ks. Władysława Korniłowicza i Antoniego Marylskiego.
Pragnął doczekać beatyfikacji Matki Czackiej. Kiedy w ostatnich dniach sierpnia 2021 r. znalazł się w szpitalu na skutek zawału serca, prosił lekarzy, aby “zdążyli wszystko zrobić na czas”, bo 12 września musi być na beatyfikacji… Zdążyli.
Wielu było dane doświadczyć Jego dobroci oraz troski o Dzieło i dziedzictwo Matki Czackiej.

Pogrzeb śp. Władysława Gołąba odbędzie się w sobotę – 5.02. 
W parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej Msza św. o godz. 11:00 pod przewodnictwem ks. kard. Kazimierza Nycza. Homilie wygłosi ks. Andrzej Gałka – krajowy duszpasterz niewidomych.
O godz. 13:15 Msza św. w kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach pod przewodnictwem ks. bp Michała Janochy, a po niej pochówek na Cmentarzu w Laskach. 
Źródło: https://www.laski.edu.pl/pl/aktualnosci?opt_4416_news_id=2285

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top