Logo Tyfloświat
Pies przybijający przysłowiową piątkę z kobietą, która jest obok

Pies przewodnik to dla osoby niewidomej szansa na samodzielne funkcjonowanie. Wyszkolenia czworonożnego asystenta wiąże się jednak z dużymi kosztami, na które nie wszyscy mogą sobie pozwolić. Z pomocą przychodzi projekt „aPSYstent”, w ramach którego do 30 wrześnie 2023 roku zostanie wyszkolonych i przekazanych do osób z niepełnosprawnością wzroku 48 psów. Projekt jest częścią rządowego programu „Dostępność Plus”, koordynowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).
„Czworonożni asystenci zastępują osobą niewidomym oczy. Pies przewodnik to nieoceniona pomoc w codziennym życiu. Pozwala bezpiecznie i swobodnie funkcjonować w przestrzeni publicznej. Dzięki realizacji projektu prawie 50 osób z niepełnosprawnością wzroku zyska nie tylko asystenta w codziennym życiu, ale też oddanego przyjaciela”
– powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
W Polsce na milion mieszkańców przypada zaledwie około 3 psów przewodników. Te statystyki ma poprawić projekt „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i  udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania” w skrócie „aPSYstent”.
Głównym celem projektu jest budowa systemu szkolenia psów, co z pewnością zwiększy liczbę psów przewodników w perspektywie najbliższych lat. Będzie to możliwe, dzięki wyszkoleniu nowych instruktorów. Obecnie to właśnie głównie ich mała liczba ogranicza możliwości szkolenia większej ilości zwierząt.
„Ważne jest także podnoszenie świadomości społeczeństwa dotyczącej roli i pracy psa przewodnika. Liczymy, że dzięki temu projektowi zwiększy się popularność i dostępność tego rodzaju wsparcia. Edukację zaczniemy od uczniów szkół podstawowych, dla których zostały opracowane scenariusze lekcji”
– podkreśliła wiceminister Jarosińska-Jedynak.
Projekt jest realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z organizacjami pozarządowymi: Polskim Związkiem Niewidomych, Fundacją na rzecz Osób Niewidomych LABRADOR PIES PRZEWODNIK, Fundacją „PIES PRZEWODNIK” oraz Fundacją VIS MAIOR.
Przygotowanie szczeniaka i wyszkolenie go na psa przewodnika trwa około dwóch lat. Do tej pory w ramach projektu powstały normy dotyczące systemu szkoleń i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników. Eksperci z fundacji przeprowadzili także rekrutacje wolontariuszy – trenerów. Udało się również zakupić zwierzęta i rozpocząć ich szkolenia.
Całkowita wartość projektu to 12,2 mln zł, z czego wkład UE z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) to 11,5 mln zł.
Źródło: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/wsparcie-unijne-dla-psow-przewodnikow

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top