Logo Tyfloświat
Na ciemnym tle nazwa oraz informacje o konferencji Pelno(s)prawny student.
autor Monika Bartkowicz

150 uczestników, kilkunastu prelegentów, cztery sesje tematyczne oraz gorące dyskusje i wiele pytań – to wszystko działo się 14 listopada 2019 roku podczas konferencji Pełno(s)prawny Student. Konferencję już po raz 13-ty zorganizowała Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

Justyna Kucińska, Prezeska Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, otwierając konferencję, zwróciła uwagę na znaczenie tematu szeroko rozumianej dostępności dla młodych osób z niepełnosprawnościami. Dr Anna Rdest – Dyrektor ds. współpracy międzysektorowej Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, podkreśliła znaczenie takich spotkań dla przedstawicieli środowiska akademickiego. Przeczytała też fragmenty listów ze słowami uznania i pozdrowieniami od: Gertrudy Uścińskiej, Prezes ZUS, Marleny Maląg – Prezes PFRON, Dariusza Piontkowskiego – Ministra Edukacji Narodowej oraz Witolda Kołodziejskiego z KRRiT.

Zebranych powitał też Bogdan Dąsal, pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. osób z niepełnosprawnościami.

O dotacjach, dostępności i sposobach rozliczania

O funduszu wsparcia osób z niepełnosprawnością mówił Mariusz Zielonka, Z-ca Dyrektora Departamentu budżetu i finansów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zebranym uczestnikom przedstawił sytuację związaną z otrzymywaniem dotacji, wykorzystaniem jej oraz mechanizmem rozliczania. Przedstawiciele uczelni, będący na sali, pytali między innymi o terminy podejmowania decyzji w sprawie przyznawania dotacji. Podkreślali, że na realizację konkretnych zamówień nie mają zbyt dużo czasu, zwłaszcza, że instytucje publiczne obowiązuje prawo zamówień publicznych. Czas w takiej sytuacji ogrywa dużą rolę.

Dyrektor Mariusz Zielonka zaznaczył, że zdaje sobie sprawę z wymogów, jakie mają uczelnie publiczne w przeciwieństwie do prywatnych, jednak niestety nie ma w tym obszarze zbyt dobrych wiadomości. Program dostępności jest jednym z priorytetów rządu, natomiast same decyzje w sprawie dotacji mogą być w 2020 roku jeszcze później, co wynika z procedur oraz terminów otrzymywania pieniędzy.

Uczelnia dostępna i projektowanie uniwersalne

Duże emocje oraz dyskusje pojawiły się podczas omawiania przez przedstawicieli Narodowego Centrum Badań i Rozwoju etapu składania wniosków do konkursu uczelnia dostępna. Piotr Krasiński, Dyrektor działu rozwoju kadry naukowej w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zwrócił uwagę na potrzebę łączenie dostępności zarówno na poziomie projektowym, jak i wykonawczym. Odpowiednie dbanie o dostępność np. architektoniczną może zapewnić zatrudnienie przeszkolonych architektów oraz świadomość o dostępności kadr uczelni, odpowiedzialnych za jej wprowadzanie.

Otwartość na potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz zrozumienie ich – to ważny element dostępnej uczelni. Aby zapewnić sobie wyszkolone kadry potrzebne jest nie tylko budowanie świadomości pracowników, ale też uczenie studentów, jak odpowiednio projektować przestrzeń, czyli projektowanie uniwersalne.

Przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zachęcali uczestników konferencji do składania wniosków – termin jest do 2 grudnia 2019 roku do godziny 14.00.

Udzielali też rad związanych z samym przygotowaniem wniosków, opisem programu studiów (z jakich modułów powinien się składać) oraz wyjaśnili, jak rozumieją interdyscyplinarność – budowanie współpracy między uczelniami.

Wiele pytań dotyczyło treści wniosków oraz kolejnych naborów, a dyskusje trwały jeszcze podczas obiadu.

Jak funkcjonują osoby z niepełnosprawnością wzroku

Opowiadała dr Kamila Miller-Zdanowska z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Podkreśliła, że z jej doświadczeń wynika, że osoby z niepełnosprawnością wzroku dzięki wykorzystaniu echolokacji, łatwiej funkcjonują w otaczającej je rzeczywistości.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego realizuje międzynarodowy projekt Echolokacja dla osób z dysfunkcją wzroku – Echoprovip, współfinansowany w ramach programu Erasmus plus. Przedstawiła go Anna Rozborska, nasza wiceprezeska. Echolokacja to sposób wykorzystanie dźwięków w celu lokalizacji barier lub przeszkód. Wyćwiczenie tej umiejętności pozwala osobom  z niepełnosprawnościami wzroku ocenić również, z jakiego materiału jest przeszkoda oraz w jakiej odległości się znajduje. A jak tego się można uczyć, dowiedzieli się uczestnicy warsztatów z echolokacji, które odbyły się 15 listopada 2019 roku.

Do zobaczenia za rok

Dziękujemy wszystkim za udział w konferencji, za wiele dyskusji, rozmów – podsumowała dr Anna Rdest, Dyrektor ds. współpracy międzysektorowej z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego– zapraszamy za rok.

Od lat przyjeżdżam na tę konferencję – mówiła pełnomocnik ds. niepełnosprawnych Politechniki Lubelskiej – dowiaduję się nowych rzeczy, mogę wymienić się wiedzą i doświadczeniami z kolegami z innych uczelni. To niezwykle cenne.

grafika zwiera logotypy organizatorów - Gminy Miejskiej Kraków, Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, FIRR. Logotypy instytucji współfinansujących: Gminy Miejskiej Kraków oraz projektu echolokacja dla osób z dysfunkcją wzroku, współfinansowanego w ramach programu unii europejskiej Erasmus plus, patronaty honorowe: Jarosław Gowin - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Adam Bodnar - Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego. Patronaty medialne: Radio Kraków, tyfloświat.pl, niepelnosprawni.pl, KSSN, Fundacja Integracja, naszesprawy.pl, TVP3 Kraków

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top