Logo Tyfloświat

W dniu 7 czerwca 2018 roku w Hotelu Novotel Centrum w Warszawie odbyła się XIII edycja Kongresu Gospodarki Elektronicznej. Jest to coroczne spotkanie środowisk biznesowych, naukowych oraz administracji publicznej, podczas którego uczestnicy wymieniają się doświadczeniami i prezentują najnowsze trendy w gospodarce opartej o nowoczesne technologie informatyczne.

Podczas tegorocznej edycji poruszone zostały tematy dotyczące osób z niepełnosprawnościami. W otwierającym konferencję wystąpieniu prezes Związku Banków Polskich – Krzysztof Pietraszkiewicz wspomniał o działaniach banków zwiększających dostępność swoich usług dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu oraz ruchu. Podkreślił, że to właśnie w biznesie branża bankowa jest najaktywniejsza w zwiększaniu dostępności i osiąga na tym polu największe sukcesy.

Jednak temat dostępności był najbardziej obecny podczas drugiej sesji „SENIOR A CYFRYZACJA. NOWE TECHNOLOGIE PRZECIWKO WYKLUCZENIU“. Podczas tej sesji, Paweł Chorąży – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji Rozwoju prezentował założenia rządowego programu Dostępność+, skierowanego do seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Sesja ta zakończyła się podsumowującym panelem dyskusyjnym, w którym udział wzięli:

  • Norbert Jeziolowicz – Dyrektor, Związek Banków Polskich – moderator,
  • Paweł Chorąży – Podsekretarz stanu, Ministerstwo Inwestycji Rozwoju,
  • Marek Kulawczyk, Dyrektor Departamentu Informatyki, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  • Krzysztof Marciniak – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom,
  • Marzena Rudnicka – Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej,
  • Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński – Światowe Centrum Słuchu.

XIII Kongres Gospodarki Elektronicznej zakończyło wręczenie nagrody Związku Banków Polskich i Fundacji „Promyk Słońca” za wybitne osiągnięcia w zakresie tworzenia i wykorzystania nowych technologii na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Konferencja była tłumaczona na język migowy.

Mikołaj Rotnicki

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top