Logo Tyfloświat
Komputer z naklejonymi na nim kolorowymi kartkami wypełniającymi cały ekran

Za jakiś czas opowiemy nie co więcej o Konferencji oraz o  Wystawie technologicznej, która jak zwykle odbywa się podczas tego wydarzenia. Teraz publikujemy program spotkania.

REHA FOR THE BLIND IN POLAND

Światowe Spotkanie Niewidomych, Słabowidzących i Ich Bliskich

Świat dotyku, dźwięku i magnigrafiki

XX edycja Konferencji

pod hasłem

Świat otwarty dla niewidomych – autentyczne niwelowanie skutków niepełnosprawności w dążeniu do wyrównywania życiowych szans

15-18.09.2022 r.

Centrum Nauki Kopernik

(Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie)

Pałac Kultury i Nauki (Plac Defilad 1 w Warszawie)

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

i Małżonki Prezydenta Agaty Kornhauser-Dudy

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

Polski Związek Niewidomych

Fundacja Challenge Europe

World Blind Union

Partnerzy:

uropean Blind Union

We współpracy z:

The Center for the Blind in Israel

International Mobility Conference

Sekcja Pedagogiki Specjalnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz

Zespół Pedagogiki Specjalnej Wspierający Działania Sekcji Pedagogiki Specjalnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Rajd rowerowy im. Bł. Matki Elżbiety Róży Czackiej został objęty patronatem Minister

Agnieszki Ścigaj.

Turniej Szachowy dla Mistrzów „Szansa Chess Open Warsaw 2022” oraz turniej speedcubingowy

„Szansa Cubing Open Warsaw 2022” zostały objęte patronatem Marszałka Województwa

Mazowieckiego Adama Struzika.

Konferencja „Dostępność na serio” została objęta mecenatem Biura Pomocy i Projektów

Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Komitet honorowy:

 • Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Joanna Fabisiak – Poseł na Sejm RP
 • Paweł Wdówik – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Agnieszka Ścigaj – Minister, Członek Rady Ministrów
 • Prof. dr hab. Jan Żaryn – Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej
 • Elżbieta Oleksiak – Kierownik Centrum Rehabilitacji Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych
 • Paweł Kacprzyk – Prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
 • Martine Abel-Williamson – Prezydent World Blind Union
 • Fredric Schroeder – Prezydent World Blind Union (2016-2021)
 • Nurit Neustadt-Noy – Członek Komitetu International Mobility Conference
 • Tomasz Pactwa – Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego warszawy
 • Donata Kończyk – Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności
 • Dr Monika Zima-Parjaszewska – Przewodnicząca Krajowej Rady Konsultacyjnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób z
 • Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Ewa Pawłowska – Prezes Stowarzyszenia Integracja
 • Przemysław Żydok – Prezes Fundacji Aktywizacja
 • Krzysztof Kosiński – Wiceprezes Zarządu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
 • Marta Zielińska – Członek Rady Patronackiej Fundacji Szansa dla Niewidomych
 • Jacek Kwapisz – Członek Rady Patronackiej Fundacji Szansa dla Niewidomych
 • Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
 • Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska – Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba – Rektor Politechniki Warszawskiej
 • Prof. dr hab. Barbara Marcinkowska – Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej
 • Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs – Rektor Politechniki Wrocławskiej
 • Prof. dr hab. Maciej Żukowski – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • Dr hab. prof. Ryszard Sowiński – Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Andrzej Sokala – Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Piotr Stepnowski – Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
 • Prof. dr hab. Jerzy Lis – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prof. dr hab. Marzenna Zaorska – Przewodnicząca Zespołu Pedagogiki Specjalnej Polskiej Akademii Nauk
 • Dr inż. arch. Maciej Kłopotowski – Członek Rady Patronackiej Fundacji Szansa dla Niewidomych, Katedra Konstrukcji Budowalnych i Architektury Politechniki Białostockiej
 • Marcin Dębski – Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie
 • Bartłomiej Maternicki – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
 • Niewidomych w Owińskach
 • Małgorzata Szczepanek – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej w Bydgoszczy
 • Anna Tomaszewska – Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i
 • Słabowidzących w Łodzi
 • Beata Kotowska – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie

 

PROGRAM KONFERENCJI

Dzień 1 – czwartek 15.09.2022 r. (Centrum Nauki Kopernik)

15:00-16:45 30-lecie Fundacji Szansa dla Niewidomych; sesja merytoryczna

(Centrum Nauki Kopernik)

(Sesję poprowadzi Maciej Iwański)

15:00 Otwarcie Konferencji; powitanie gości – Malwina Wysocka-Dziuba – Prezes Zarządu Fundacji Szansa dla Niewidomych

15:05 Wystąpienia gości specjalnych

15:30 „Daj szansę niewidomym dzieciom w Ukrainie”

(Przekazanie przyjaciołom z Ukrainy darów zebranych przez Dział Charytatywny Fundacji Szansa dla Niewidomych)

15:40 „Światowy IDOL Niewidomych”, konkurs pod patronatem Martine Abel-Williamson –

Prezydent World Blind Union, nagrodę główną sponsoruje firma Vispero

„IDOL 30-lecia” Fundacji Szansa dla Niewidomych

16:00 „Świat otwarty dla niewidomych” – Marek Kalbarczyk – Założyciel Fundacji,

Przewodniczący jej Rady Fundatorów

16:10 Wystąpienie Pawła Wdówika – Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Osób

Niepełnosprawnych

16:25 „Tribute to Janusz Skowron” – wspomnienie wybitnego polskiego pianisty jazzowego,

doradcy Fundacji

Prowadzący (Goście specjalni): Marek Sierocki, Elżbieta Gutowska-Skowron

16:45 Przerwa

17:00-20:00 „Jesteśmy razem” – Gala Trzydziestolecia Fundacji

(Wyniki krajowej edycji konkursu „IDOL Fundacji Szansa dla Niewidomych”)

17:00 Muzyka z duszą – koncert Chopinowski – Hyuk Lee, finalista XVIII Międzynarodowego

Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina 2021

Chopin Wariacje B-dur na temat „Là ci darem la mano” z opery „Don Giovanni”

Mozarta op.2 (18’)

Chopin Andante Spianato i Wielki Polonez Op.22 (13’)

Liszt Węgierska Rapsodia No.2 (12’)

18:00 Historia muzyki rozrywkowej – Natalia Kwiatkowska Trio

Finał konkursu muzycznego dla dzieci „Kuźnia talentów”

19:00 Rock na serio – koncert Piotra Cugowskiego (Bulwary Wiślane)

Dzień 2 – piątek 16.09.2022 r. (Centrum Nauki Kopernik)

10:00-15:00 Panele, wykłady, warsztaty i prezentacje rozwiązań niwelujących skutki

niepełnosprawności wzroku.

PANEL A – Świat otwarty dla niewidomych (panel międzynarodowy – transmisja internetowa

z tłumaczeniem na siedem języków)

(Poprowadzą: Anna Koperska, Marek Kalbarczyk)

PANEL B – Rodzina jest najważniejsza – jesteśmy razem w domu, w szkole, w pracy

(Poprowadzi: Agnieszka Niewola)

PANEL C – Technologia w służbie dostępności – obiekty, wydarzenia, usługi publiczne

PANEL D – Kultura dla wszystkich, zdrowie, sport, turystyka

(Poprowadzi: Julia Żuławińska)

Wydarzenia towarzyszące Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND

Czwartek: 15.09.2022 r.

10:00-13:00 Konferencja „Dostępność na serio” pod patronatem Biura Pomocy i Projektów

Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (Centrum Nauki Kopernik)

Blok panelowy I: Dostępność – architektura – dr inż. arch. Maciej Kłopotowski, Sala Konferencyjna

Blok panelowy II: Dostępność – informacje – Janusz Mirowski, Sala Audytoryjna

13:00-18:00 Wystawy:

 • „Świat Dotyku i Dźwięku”
 • Wydawnictwo Trzecie Oko

Piątek: 16.09.2022 r.

11:00-18:30 Wystawy:

 • „Świat Dotyku i Dźwięku”
 • Wystawa technologiczna
 • Prezentacja działalności instytucji i organizacji OPP
 • Wydawnictwo Trzecie Oko
 • 11:00-18:30 Piknik rodzinny (Bulwary Wiślane przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej  w Warszawie, Wybrzeże Kościuszkowskie 22)
 • Zwiedzanie wystawy Aleksandry Waliszewskiej „Opowieści okrutne” z audiodeskrypcją
 • Gabinet dotyku i dźwięku „Staropolska wieś”
 • Niewidzialny escape room Zawody i turnieje sportowe
 • Technologia marzeń dla wszystkich zmysłów (ALTIX) klasie, w pracy czy w urzędzie mamy niewidomego kolegę i koleżankę
 • Animacje dla dzieci
 • Sensoryczne Targi Książki:
 • WYDAWNICTWO TRZECIE OKO
 • Wydawnictwo Almatea
 • SAMOWYDAWCY.PL
 • WYDAWNICTWO GROTEKA
 • Strefa Foodtrucków (Burgery, Gofry, Pierożki, Lody)
 • Warsztaty z garncarstwa
 • GROTEKA – Strefa tradycyjnych gier umysłowych
 • Logiczne układanki przestrzenne

16:00 30 lat ze smakiem (poczęstunek dla beneficjentów projektu REHA FOR THE BLIND IN  POLAND 2022) (Bulwary Wiślane)

Sobota: 17.09.2022 r.

09:30 Msza Święta w intencji niewidomych, słabowidzących i ich bliskich

Kościół Akademicki św. Anny (ul. Krakowskie Przedmieście 68, najstarszy ośrodek duszpasterstwa akademickiego w Polsce)

:30 Coroczna manifestacja środowiska pt.: „My widzimy Was, a Wy – czy widzicie nas?” – Głos środowiska osób niewidomych i słabowidzących, Plac Zamkowy

11:00-18:00 Wystawy towarzyszące Konferencji (Centrum Nauki Kopernik)

 • „Świat Dotyku i Dźwięku”
 • Wystawa technologiczna
 • Wydawnictwo Trzecie Oko

11:00-18:00 Piknik rodzinny (Bulwary Wiślane przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej

w Warszawie, Wybrzeże Kościuszkowskie 22) (kontynuacja)

12:00 Finał rajdu rowerowego im. Bł. Matki Elżbiety Róży Czackiej pod patronatem Minister

Agnieszki Ścigaj

(Trasa tandemowego rajdu: ośrodek dla niewidomych w Laskach – Centrum Nauki

Kopernik; wyścig indywidualny na czas finalizujący rajd)

09:45-19:00 Turniej speedcubingowy (układania kostek Rubika) „Szansa Cubing Open Warsaw 2022” pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika (PKiN,

Sala Kruczkowskiego)

(Druga edycja turnieju z udziałem mistrzów Europy i mistrzów poszczególnych krajów)

13:40-19:30 Turniej Szachowy dla Mistrzów „Szansa Chess Open Warsaw 2022” pod

patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika i Arcymistrza Jana

Krzysztofa Dudy (PKiN, Sala Ratuszowa)

(Druga edycja turnieju z udziałem arcymistrzów – szachiści z Polski i z zagranicy)

16:00 30 lat ze smakiem (poczęstunek dla beneficjentów projektu REHA FOR THE BLIND IN

POLAND 2022) (Bulwary Wiślane) – Niedziela: 18.09.2022 r.

Wizytacje obiektów użyteczności publicznej – warsztaty dla beneficjentów projektu REHA FOR

THE BLIND® IN POLAND 2022 (dworce, lotniska, centra handlowe, uczelnie, muzea, zoo, urzędy,

obiekty sportowe, domy kultury, place zabaw, hotele, restauracje)

Zajęcia rehabilitacyjne: orientacja w przestrzeni, samodzielne poruszanie się

z zastosowaniem najnowszej technologii nawigacyjnej (wewnątrz obiektu oraz w jego

otoczeniu)

09:30-17:00 Turniej Szachowy dla Mistrzów „Szansa Chess Open Warsaw 2022” pod

patronatem Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego (PKiN, Sala

Ratuszowa) (kontynuacja)

10:00-17:30 Turniej speedcubingowy (układania kostek Rubika) „Szansa Cubing Open Warsaw

2022” pod patronatem Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego (PKiN,

Sala Kruczkowskiego) (kontynuacja)

Informacje uzupełniające

 1. Dopuszczamy trzy formy uczestnictwa w Spotkaniu:

w charakterze grup beneficjentów projektu „Wielkie Spotkanie Niewidomych,  Słabowidzących i Ich Bliskich – REHA FOR THE BLIND® IN POLAND 2022” (czterodniowy pobyt w Warszawie z noclegami w mazowieckich hotelach z pełnym pakietem żywieniowym – zapisy w wojewódzkich biurach),

w charakterze uczestników zgłoszonych indywidualnie za pośrednictwem formularza internetowego,

za pośrednictwem Internetu (online). REHA ma charakter międzynarodowy. Wezmą̨

w niej udział z wykorzystaniem Internetu niewidomi, słabowidzący i ich bliscy

z całego świata. Zapraszamy na transmisję internetową.

 1. Wymienione formy uczestnictwa dotyczą̨ gości Konferencji, prelegento w, przedstawicieli

instytucji i firm (wystawco w). Prelegenci i prezenterzy mogą̨ być   obecni na salach CNK

i PKiN, połączyć  się̨ z nami on-line lub nadesłać nagrania swoich wystąpień w celu ich  odtworzenia.

 1. Uroczystości otwarcia i panel A będą̨ tłumaczone na siedem języków: angielski,

arabski, hebrajski, gruziński, ukraiński, hiszpański, rumuński. Pozostałe panele: B,

C i D będą̨ tłumaczone na język angielski.

 1. Osoby zainteresowane wystawą „Świat Dotyku i Dźwięku” niebędące członkami grup

beneficjentów zapraszamy w dniach czwartek – sobota.

 1. W razie chęci zgłoszenia uwag dotyczących Konferencji należy skontaktować się z Komitetem Organizacyjnym REHA:

reha_in_poland@szansadlaniewidomych.org

Kapituła konkursu IDOL Fundacji Szansa dla Niewidomych:

 1. Anna Koperska – Przewodnicząca Kapituły
 2. Marek Kalbarczyk
 3. Malwina Wysocka-Dziuba
 4. Ilona Nawankiewicz
 5. Ewa Bąk
 6. Igor Busłowicz
 7. Sylwester Peryt
 8. Temida Markiewicz – Sekretarz Kapituły

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 1. Marek Kalbarczyk
 2. Malwina Wysocka-Dziuba
 3. Anna Koperska
 4. Janusz Mirowski
 5. Agnieszka Niewola
 6. Temida Markiewicz

 

Projekt „Wielkie Spotkanie Niewidomych, Słabowidzących i Wszystkich Niepełnosprawnych –

REHA FOR THE BLIND® IN POLAND 2022” jest współfinansowany ze środków Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt jest także współfinansowany ze

środków Miasta Stołecznego Warszawy, Województwa Podlaskiego i budżetu Miasta Katowice.

Zadanie publiczne pn. „Szansa Chess and Cubing Mazovia 2022” jest dofinansowane ze środków

z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie publiczne pn. „Koncert “Jesteśmy razem” na konferencji REHA FOR THE BLIND IN

POLAND 2022” jest dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Fundacja Szansa dla Niewidomych finansuje Konferencję również z własnych środków.

Źródło: https://szansadlaniewidomych.org/wp-content/uploads/2022/09/PROGRAM-REHA-CENTRALNA-2022.pdf

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top