Logo Tyfloświat
Logo projektu Dostępna szkoła, przedstawia zarys dachu budynku na którym w centralnym miejscu znajduje się zegar a nad nim flaga. Poniżej dachu napis DOSTĘPNA SZKOŁA

Od 1.10.2020 uruchomiony został pierwszy konkurs projektu „Dostępna Szkoła”. Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się 22.10.2020.

Do tego czasu dla potencjalnych zainteresowanych projektem przygotowaliśmy specjalne webinaria, w czasie których nasi eksperci prezentują ważne w procesie rekrutacji zagadnienia oraz szczegółowo przybliżają merytoryczne kwestie całego Projektu.

Webinaria dzielą się na grupy tematyczne – te poświęcone procedurze rekrutacyjnej, które prowadzą specjaliści Fundacji Fundusz Współpracy. W czasie tego seminarium przedstawiane są nie tylko informacje ogóle, ale także omawiane kryteria oceny wniosków czy warunki podpisywanych umów. W harmonogramie przewidziana jest też druga grupa tematyczna spotkań – są to webinaria merytoryczne poświęcone szczegółowej prezentacji Modelu Dostępnej Szkoły z omówieniem standardów obszaru architektonicznego, technicznego, społeczno-edukacyjnego oraz organizacyjnego. Spotkania te wyjaśniają czym jest narzędzie autodiagnozy, jak ją przeprowadzić i jak w praktyce odbywać będzie się audyt dostępności placówek. Webinaria merytoryczne prowadzą specjaliści naszej Fundacji.

Na każde wydarzenie obowiązuje rejestracja. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej Dostępnej Szkoły, a ilość miejsc na każde spotkanie jest ograniczona.
https://www.dostepnaszkola.info/webinaria/
Uruchomione zostały również dwie infolinie, pod którymi zainteresowani przedsięwzięciem mogą uzyskiwać bieżące informacje:

+48 575 841 481
– Infolinia Fundacji Fundusz Współpracy
w sprawach procedury rekrutacyjnej

+48 22 350 74 49
– Infolinia Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego
w sprawach dot. MDS, autodiagnozy, IPPD, audytu dostępności

Więcej o projekcie oraz informacje na temat szczegółów rekrutacji na
https://www.dostepnaszkola.info/.
Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest jako pilotaż działania „Szkoła bez barier – program Dostępność Plus”. Powstał z myślą o szkołach podstawowych wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności. Projekt wdrażany jest w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie realizowane jest w partnerstwie poprzez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top