Logo Tyfloświat
Dwie postaci, jedna przekazuje drugiej informację przez megafon

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji „10 lat dostępności cyfrowej w Polsce”.

Wydarzenie w formie zdalnej na platformie Ms Teams odbędzie się 12 kwietnia 2022 r. w godzinach 9:00-15:00.

Okazją do organizacji konferencji jest 10 lat od uchwalenia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. To właśnie w tym dokumencie zapewnienie dostępności cyfrowej przez
podmioty publiczne po raz pierwszy stało się obowiązującym prawem.

Gośćmi honorowymi konferencji będą:

 • Paweł Wdówik – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,

 • June Lowery-Kingston z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej, przewodnicząca grupy ekspertów ds. dyrektywy o dostępności
  cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych – WADEX.

Konferencja będzie okazją, by porozmawiać o tym, jakie były początki dostępności cyfrowej, w którym miejscu znajdujemy się obecnie i
jaka jest przyszłość dostępności cyfrowej, a także, jakie wyzwania stoją przed nami.

Aby dołączyć do spotkania, wystarczy kliknąć w link podany poniżej. Link można uruchomić w przeglądarce internetowej bądź w
aplikacji MS Teams.

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Liczymy na Państwa udział w tym wydarzeniu promującym zapewnienie dostępności cyfrowej.

Agenda Konferencji 10 lat dostępności cyfrowej w Polsce

 • godz. 9.00 – 15.00 Wprowadzenie
 • 9:00 Powitanie uczestników
 • 9:05 Wystąpienie Ministra cyfryzacji
 • 9:20 Uhonorowanie osób zasłużonych dla dostępności cyfrowej (nagroda
  dziesięciolecia DC)

Część merytoryczna

 • 9:40 Działania Unii Europejskiej na rzecz dostępności cyfrowej – June LoweryKingston (WADEX)
 • 10:10 Dostępność cyfrowa administracji publicznej: czego uczy nas historia, co oferuje teraźniejszość? – Michał Bukowski (DAIP)
 • 10:25 Krótka historia prawnego obowiązku ułatwienia dostępu do zasobów informacji osobom niepełnosprawnym – Krzysztof Politowski (DC)
 • 10:45 Ustawa o dostępności cyfrowej po nowelizacji – Adam Pietrasiewicz
 • 11:05 Dostępność Plus – szanse-możliwości-zobowiązania – Przemysław Herman (MFiPR)
 • 11:30 Panel dyskusyjny: System prawny dotyczący dostępności cyfrowej – plany i wyzwania – Adam Pietrasiewicz, Paweł Wdówik, Jacek Zadrożny, Zuzanna Raszkowska, Beata Wachowiak-Zwara
 • 12:00 Przerwa
 • 12:20 Analiza zmian w dostępności cyfrowej w Polsce – Artur Marcinkowski (Fundacja Widzialni)
 • 12:40 Narzędzia do automatycznej walidacji dostępności cyfrowej i metody ich wykorzystania przy budowie serwisów internetowych – Robert Śmietanka (Softcream)
 • 13:00 Gov.pl – „Serwis Polskiego Rządu” dostępny i użyteczny (Małgorzata Wenek, Mateusz Ciborowski, Piotr Wieczorek – DRU)
 • 13:35 Koniec dostępności cyfrowej – Jacek Zadrożny
 • 14:00 Panel dyskusyjny: Przyszłość dostępności cyfrowej – AI czy człowiek – Stefan Wajda, Ewa Pawłowska, Piotr Osipa, Izabela Mrochen, Piotr Źrołka, Przemysław Marcinkowski, Piotr Witek
 • 14:40 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top