Logo Tyfloświat

Logo Monitoring obywatelskiFundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w imieniu Partnerów i współorganizatorów ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w:

Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami,

podczas którego będziemy dyskutować o poziomie przestrzegania praw osób, z niepełnosprawnościami w Polsce w świetle zapisów Konwencji ONZ o prawach Osób z Niepełnosprawnościami. Zaprezentujemy także efekty prac nad Raportem Alternatywnym oraz rekomendacjami, dotyczącymi poprawy realizacji zapisów Konwencji.

Kongres odbędzie się 16 września 2015 r. w Warszawie, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (ul. Chodakowskiej 19/31).

Miejsce spotkania jest dostępne dla osób mających trudności z poruszaniem się. Zapewniamy tłumacza polskiego języka migowego i pętlę indukcyjną.

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie w trakcie trwania Kongresu.

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy będą dostępne na stronie http://www.monitoringobywatelski.firr.org.pl

Prosimy o przesłanie podpisanych formularzy zgłoszeniowych do 15 lipca 2015 r. (liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń) faksem na numer: (12) 629-85-15 lub e-mailem: Agata.Szal@firr.org.pl;

W kwestiach organizacyjnych prosimy o kontakt z:

Agatą Szal: tel.(12) 629-85-14, 663-883-341, e-mail Agata.Szal@firr.org.pl

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy na strony: monitoringobywatelski.firr.org.pl

Logotypy

Projekt jest finansowany ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top