Logo Tyfloświat

Co się udało podczas wdrażania w Polsce Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami? Jakie sprawy na pewno trzeba poprawić? Na takie i podobne pytania poszukamy odpowiedzi na otwartym spotkaniu 20 marca w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK. Zaczynamy o godzinie 11.00. W czasie trzech godzin zastanowimy się jakie pozytywy wiążą się z wdrożeniem w Polsce Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Nie wiesz co to za Konwencja? Nie przejmuj się.

Podczas pierwszej godziny odbędą się trzy prezentacje, podczas których wszystkiego się dowiesz. Zaczynamy od opowiedzenia „Co to jest Konwencja?” – za tę część odpowiada Piotr Kowalski prezes Fundacji KSK. Potem Jacek Zadrożny z Fundacji Vis Maior przedstawi Raport alternatywny, który napisali przedstawiciele osób z niepełnosprawnościami. Nigdy nie słyszałeś o Raporcie alternatywnym? To nic. Raport to taki dokument, który mogą przygotować obywatele i organizacje pozarządowe i wysłać w ślad za sprawozdaniem rządowym do ONZ. Rząd swoje sprawozdanie już w ONZ złożył: http://tinyurl.com/konwencja. My Raport alternatywny dopiero piszemy. Możesz się z nim zapoznać tutaj: www.konwencja.org. Poza tym, że możesz się zapoznać, będziemy bardzo wdzięczni, jeśli zdecydujesz się podzielić z nami uwagami o tym tekście i odpowiedzieć na tytułowe pytanie naszego spotkania (Co się udało, a co nie przy wdrażaniu Konwencji?). Ale zanim to nastąpi, dr Anna Rdest z FIRR opowie o projekcie Monitoringu Obywatelskiego wdrażania Konwencji. To narzędzie internetowe pozwalające zgłaszać konkretne naruszenia praw osób z niepełnosprawnościami.

Druga godzina spotkania to czas dla Was. Kilka wersów wcześniej podaliśmy adres, pod którym znajdziecie projekt Raportu alternatywnego. Na wszelki wypadek jeszcze raz: www.konwencja.org. Przeczytajcie Raport. Na pewno macie swoje uwagi i przemyślenia. Przecież w zakresie: Cel, definicje, zasady ogólne i obowiązki ogólne, Równość i niedysryminacja, Kobiety z niepełnosprawnością, Niepełnosprawne dzieci, Podnoszenie świadomości, Dostępność, Prawo do życia, Sytuacje zagrożenia i sytuacje wymagające pomocy humanitarnej, Równość wobec prawa, Dostęp do wymiaru sprawiedliwości, Wolność od tortur lub okrutnego, nieludzkiego albo poniżającego traktowania lub karania, Wolność od wykorzystywania, przemocy i nadużyć, Swoboda przemieszczania się i obywatelstwo, Niezależne życie i włączenie w społeczeństwo, Mobilność, Wolność wypowiadania się i wyrażania opinii oraz dostęp do informacji, Poszanowanie prywatności, Poszanowanie domu i rodziny, Edukacja, Zdrowie, Rehabilitacja, Praca i zatrudnienie, Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna, Udział w życiu politycznym i publicznym, Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie, Statystyka i zbieranie danych, Współpraca międzynarodowa oraz Wdrażanie i monitorowanie na szczeblu krajowym można bardzo dużo powiedzieć. Wszystkie te hasła, to tytuły artykułów Konwencji. Plan na drugą godzinę jest taki: Zapraszamy do przygotowania dwuminutowych wypowiedzi na temat sukcesów i porażek w poszczególnych artykułach. Gdy wybierzecie o czym chcecie mówić, dajcie znać na raport@konwencja.org. Po dwóch minutach reszta uczestników będzie miała po 1 minucie na komentarz. Liczymy więc na 8 do 10 wystąpień.

Jeśli nie zdążymy wypowiedzieć wszystkiego, to w czasie trzeciej godziny będzie można to napisać. W sali będą przygotowane 33 miejsca, w których będą czekały poszczególne artykuły Konwencji razem z miejscem do zapisania swoich uwag. A jeśli spotkacie w takim miejscu innych uczestników spotkania to może wymienicie swoje uwagi i zapiszecie na kartce wspólną wersję?

Spotkanie odbędzie się w sali sesyjnej Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK, II p. Rynek Podgórski 1. Zapraszamy w godzinach 11.00 – 14.00. Miejsce spotkania jest dostępne dla osób mających trudności z poruszaniem się. Zapewniamy pętlę indukcyjną i tłumacza polskiego języka migowego. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: agata.szal@firr.org.pl

Projekt realizowany przez Fundację KSK jest finansowany ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Zapraszamy na stronę: www.konwencja.org.

Nie wiesz co to za Konwencja? Nie przejmuj się.

Logotypy

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top