Logo Tyfloświat
Młotek używany w trakcie procesu przez sędziego, obok znak paragrafu
• Ankieta spisu w internecie jest niedostępna dla osób niewidomych i słabowidzących; program czytający nie może odczytać części pytań formularza • Osoba transpłciowa, która nie przeszła jeszcze procesu uzgodnienia płci prawnej, jest zaś zmuszona wpisać płeć metrykalną, niezgodną z rzeczywistą • A wątpliwości co do wyboru opcji „żonaty/zamężna” dotyczą osób ze związków jednopłciowych zalegalizowanych za granicą • Z kolei przedstawicielom…

Czytaj więcej Spis powszechny – problemy osób z niepełnosprawnościami i członków grup mniejszościowych. Pismo Rzecznika do GUS

Stos monet i banknotów euro. Na jego szczycie leży kalkulator.
3.3.2021 Unia równości ogłosiła Strategię na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030. oto najistotniejsze jej fragmenty: "Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do dobrych warunków w miejscu pracy, do prowadzenia niezależnego życia, do równych szans, do pełnego uczestnictwa w życiu swojej społeczności. Wszyscy mają prawo do życia bez barier. Naszym obowiązkiem jako wspólnoty jest zapewnienie im pełnego uczestnictwa…

Czytaj więcej Unia równości: Strategia na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030

Rysunek przedstawiający dwa kciuki, pierwszy zielony jest skierowany kciukiem do góry, drugi czerwony jest skierowany kciukiem w dól
Tytuł tego wpisu od dawna chodził mi po głowie. Mam bowiem coraz częściej wrażenie, że w tym całym zamieszaniu z dostępnością zagubiła się gdzieś sama dostępność. Są szkolenia, WCAG, listy sprawdzające, walidatory, audyty, metodyki. A przecież to jest takie proste i wystarczy na chwilę wyłączyć WCAG. Wyłączmy go jednak tylko na chwilę, bo generalnie jest to…

Czytaj więcej WYŁĄCZ WCAG, WŁĄCZ MYŚLENIE

Otwarty kalendarz i trzy notesy na biurku
Na początku marca odbył się kolejny już wideoczat, którego gościem był Pełnomocnik Rządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami, minister Paweł Wdówik. Redaktor portalu Niepelnosprawni.pl Tomasz Przybyszewski zadawał ministrowi pytania, które nadesłali nasi Czytelnicy. Zachęcamy do przeczytania transkrypcji nagrania. Tomasz Przybyszewski, sekretarz redakcji portalu Niepelnosprawni.pl: To jest nasz trzeci live z Panem ministrem. Bardzo dziękujemy za możliwość spotkania.…

Czytaj więcej Wywiad z ministrem Pawłem Wdówikiem – Zapis transmisji live

Młotek używany w trakcie procesu przez sędziego, obok znak paragrafu
W obowiązującym w Polsce systemie ulgi i uprawnienia przysługujące osobom z niepełnosprawnością zależą przede wszystkim od jej stopnia. Jednak w niektórych przypadkach istotna jest także przyczyna (symbol) niepełnosprawności. Poniżej opisujemy najważniejsze z rozwiązań, z jakich mogą korzystać osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności narządu wzroku.

Wsparcie ze środków PFRON

Osoby niewidome i słabowidzące mogą ubiegać się o środki…

Czytaj więcej Co przysługuje osobom niewidomym i słabowidzącym?

czarno-białe zdjęcie wózka inwalidzkiego na pustej plaży
Komisja Europejska przedstawia dzisiaj ambitną strategię na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030, aby zapewnić im pełne uczestnictwo w życiu społecznym na równi z innymi osobami w UE i poza nią zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, które z równości i niedyskryminacji czynią podstawę polityk UE.…

Czytaj więcej Komisja Europejska przedstawia strategię na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030

Na biurku leżą obok siebie, od lewej laptop, tablet, smartphone
Ostatnio na Twitterze dostałem pytanie, co właściwie daje ustawa o cyfrowej dostępności. Wydawało mi się to oczywiste, ale jednak język przepisów trzeba przetłumaczyć na ludzki. Tym bardziej, że przepisy są skonstruowane w taki sposób, że zmiana nastąpi pod wpływem nacisku obywateli, a nie urzędników. Poniżej zatem tutorial, jak walczyć o cyfrową dostępność.

USTAWA JAKO ŹRÓDŁO PRAWA

Musimy…

Czytaj więcej Masz prawo do cyfrowej dostępności

Młotek używany w trakcie procesu przez sędziego, obok znak paragrafu
W obowiązującym w Polsce systemie ulgi i uprawnienia przysługujące osobom z niepełnosprawnością zależą przede wszystkim od jej stopnia. Jednak w niektórych przypadkach istotna jest także przyczyna (symbol) niepełnosprawności. Poniżej opisujemy, z jakich szczególnych rozwiązań mogą korzystać osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności narządu ruchu.

Wsparcie ze środków PFRON

Osoby z dysfunkcją narządu ruchu mogą ubiegać się o środki…

Czytaj więcej Co przysługuje osobom z niepełnosprawnością ruchową?

w lewym rogu fotografii fragment męskiej sylwetki trzymającej w ręku tablet
Mamy przyjemność poinformować o rozpoczęciu oficjalnych konsultacji polskiego tłumaczenia Wytycznych dostępności treści internetowych (Web Content Accessibility Guidelines) WCAG 2.1, które potrwają do 3 grudnia 2020 roku. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego jest organizacją koordynującą (Lead Translation Organization) procedury mającej na celu autoryzację polskiego tłumaczenia. Procedura autoryzacji obejmuje konsultacje kandydującego tłumaczenia z możliwie szerokim gronem zainteresowanych. Po zakończeniu konsultacji…

Czytaj więcej Rozpoczęto oficjalne konsultacje polskiego tłumaczenia WCAG 2.1

Stos monet i banknotów euro. Na jego szczycie leży kalkulator.
Nieaktywne konto PayPal, dokładnie tak brzmi jeden z punktów odświeżonego regulaminu, który ma wejść w życie 16 grudnia tego roku i będzie obowiązywać wszystkich użytkowników serwisu. O czym mówi? Okazuje się, że w przypadku stwierdzenia braku aktywności na koncie z automatu pobrana zostanie opłata w wysokości 50 złotych. Kto musi się z tym liczyć? Każdy posiadający konto i nie wykazujący na nim aktywności przez 12 miesięcy. Jeśli…

Czytaj więcej PayPal będzie pobierał opłatę za… nieaktywne konto

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top