Logo Tyfloświat

W numerze

 • Czy niewidomi słyszą lepiej?
  Bardzo popularny jest pogląd, że ludzie niewidomi dysponują lepszym słuchem niż osoby widzące. Ba! Wielu sądzi, że cechuje ich nawet słuch absolutny. Jak jest naprawdę. Temat ten stał się przedmiotem pracy magisterskiej Mileny Wiśniewskiej. W zamieszczonym w numerze artykule autorka przybliża czytelnikom Tyfloświata wyniki swoich badań.

 • Sprytne miasto – szanse i zagrożenia dla niewidomych mieszkańców
  Nasze telefony komórkowe gromadzą dane dotyczące niemalże każdej naszej aktywności, kamery monitoringu miejskiego oraz telewizji przemysłowej w obiektach publicznych śledzą niemalże każdy nasz krok. Czy inteligentne domy, ulice, a wręcz całe miasta są aż tak dużym udogodnieniem, że jesteśmy w stanie zapłacić za nie naszą prywatnością? Na pytania o zalety i wady tego typu rozwiązań stara się odpowiedzieć sobie Jacek Zadrożny.

 • Zmierzyć niepełnosprawność
  Henryk Lubawy przedstawia krótki, acz treściwy, przewodnik po Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia ICF.

 • Pracownik z dysfunkcją wzroku okiem potencjalnego pracodawcy
  Czy dysfunkcja wzroku może kształtować specyficzne, cenione na rynku pracy kompetencje? Na to pytanie starał się odpowiedzieć Stefan Dunin-Wąsowicz. W jaki sposób przekłuć własne doświadczanie przeszkód w doświadczanie sukcesu? Odpowiedź na to pytanie każdy z nas musi znaleźć w sobie.

 • Małopolska wdraża Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych
  Polska, podpisując w 2012 roku akt ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, zobligowała się do wprowadzenia jej postanowień do końca 2018 roku. Tyle teoria. A jak sprawa wygląda w praktyce? Ewelina Bilińska przedstawia projekt, którego zadaniem jest ocena stopnia wdrożenia Konwencji w jednostkach samorządu lokalnego, a także wsparcie tychże samorządów w drodze do pełnej dostępności.

 • Na kłopoty z dostępnością – Naprawiacz
  Michał Dziwisz prezentuje narzędzie do zgłaszania uchybień w dostępności przestrzeni publicznej.

 • Kongres Osób z Niepełnosprawnościami
  25 października 2017 r. w Warszawie odbędzie się III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. Jak brzmi jego hasło przewodnie? Na jakich tematach chcielibyśmy się skupić w tym roku? Do czego posłużą wnioski z prowadzonej dyskusji? Wszystko o III Kongresie… w pigułce.

WYDAWCA

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
ul. Wybickiego 3a,
31-261 Kraków
http://www.firr.org.pl
tel.: (+48) 12 629 85 14;
faks: (+48) 12 629 85 15
e-mail: biuro@firr.org.pl

Organizacja Pożytku Publicznego
Nr konta
77 2130 0004 2001 0255 9953 0005

Utilitia sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II
64, 32-091 Michałowice
http://www.utilitia.pl
tel.: (+48) 663 883 600
e-mail: biuro@utilitia.pl

Podmiotem odpowiedzialnym za publikację treści merytorycznych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Podmiotem odpowiedzialnym za działalność reklamową jest Utilitia sp. z o.o.

REDAKTOR NACZELNY
Joanna Piwowońska
tel. kom. (+48) 663 883 332
e-mail: joanna.piwowonska@firr.org.pl

SKŁAD KOMPUTEROWY
Sławomir Mirski

FOTOGRAFIA NA OKŁADCE
t9t

DRUK e-mail:reklama@utilitia.pl

Redakcja nie odpowiada za treść publikowanych reklam i ogłoszeń.

Nakład dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Miejskiej Kraków.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, zmian stylistycznych i opatrywania nowymi tytułami materiałów nadesłanych do druku. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top