Logo Tyfloświat

Do końca sierpnia można jeszcze składać wnioski w Programie PFRONu Aktywny Samorząd, a co za tym idzie, zakupić rozmaity sprzęt komputerowy na preferencyjnych warunkach. Z tą myślą publikujemy porównanie dwóch specjalistycznych odtwarzaczy książek: Victor Reader Stream 3 contra SensePlayer. Wskazujemy, jakimi kryteriami warto się kierować, gdy chcemy wybrać laptopa adekwatnego do potrzeb niewidomego użytkownika. Kontynuujemy temat edukacji muzycznej oraz masażystów z niepełnosprawnością wzroku.

Spis treści

Aktywny Samorząd i System Obsługi Wsparcia Cz. II – Adam Ostrowski

Gdzie dwóch się bije… – rzecz o wyścigu czytników książek (Victor Reader Stream III vs SensePlayer) – Robert Hetzyg

Jaki laptop kupić dla osoby niewidomej lub słabowidzącej? – Kamil Żak

Niewidomy na ścieżce edukacji muzycznej. Cz. II – Milena Wiśniewska

Zawód idealny dla osób z dysfunkcją wzroku (cz. II) – Aleksandra Bohusz

Wydawca

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
ul. Świętokrzyska 14
30-015 Kraków
www.firr.org.pl
tel.: +48 12 444 73 49
e-mail: biuro@firr.org.pl

Organizacja Pożytku Publicznego
Nr konta
77 2130 0004 2001 0255 9953 0005

Utilitia sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 14
30-015 Kraków
www.utilitia.pl

tel.: (+48) 663 883 600
e-mail: biuro@utilitia.pl

Podmiotem odpowiedzialnym za publikację treści merytorycznych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Podmiotem odpowiedzialnym za działalność reklamową jest Utilitia sp. z o.o.

REDAKTOR NACZELNY
Joanna Piwowońska
tel. kom. (+48) 663 883 332
e-mail: joanna.piwowonska@firr.org.pl

DRUK
K&K

DZIAŁ REKLAMY
e-mail: reklama@utilitia.pl

Redakcja nie odpowiada za treść publikowanych reklam i ogłoszeń.

Nakład dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Miejskiej Kraków.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, zmian stylistycznych i opatrywania nowymi tytułami materiałów nadesłanych do druku. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

 

 

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top