Logo Tyfloświat
Logo projektu Dostępna szkoła, przedstawia zarys dachu budynku na którym w centralnym miejscu znajduje się zegar a nad nim flaga. Poniżej dachu napis DOSTĘPNA SZKOŁA

1.10.2020 roku uruchomiono pierwszy konkurs w ramach projektu „Dostępna Szkoła”. Projekt zakłada pilotażowe wdrożenie rozwiązań proponowanych w ramach tzw. Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy dostępności placówek oświatowych uwzględniając różne obszary: architektoniczny, techniczny, organizacyjny, edukacyjny i społeczny. Aż 60 szkół podstawowych z terenu całej Polski, będzie mogło skorzystać z proponowanych rozwiązań, wsparcia finansowego oraz merytorycznego.

Budżet projektu to 49 941 541,75 zł. W ramach niego oprócz przygotowania, przeprowadzenia i wdrożenia grantów w jednostkach edukacyjnych znajdą się także fundusze na takie wsparcie merytoryczne placówek, jak szkolenie kadry pedagogicznej lub dostosowanie stołówek szkolnych, czy wsparcie dowozu. W konkursach mogą brać udział szkoły podstawowe różnego typu (od szkół ogólnokształcących, poprzez placówki integracyjne i specjalne, po publiczne i niepubliczne). Na testowanie Modelu w placówce grantobiorcy będą mogli przewidzieć środki od 500 tys. zł do 1350 tys. zł.

Do 22 października będą przyjmowane wnioski wstępne, które później zostaną ocenione pod względem formalnym oraz merytorycznym. Pod koniec roku gotowa będzie lista ostateczna takich zgłoszeń. Kolejnym etapem będą audyty dostępności placówek oraz czas na konsultacje w przygotowaniach IPPD, czyli Indywidualnych Planów Poprawy Dostępności. IPPD będzie planem wdrażania kolejnych standardów, jakie szkoła planuje spełnić, uwzględniając potrzeby i specyfikę placówki oraz organu prowadzącego. W dokumencie pojawi się także harmonogram prac, szacunkowe koszty wdrożenia planowanych działań, a także zidentyfikowane i potrzebne zasoby.
Wnioski właściwe jednostki prowadzące szkoły będą mogły składać do 10 marca przyszłego roku. Lista placówek, które otrzymają dofinansowanie zostanie opublikowana w maju 2021 roku.
Kolejna odsłona konkursu przewidziana jest na początek listopada i będzie mieć analogiczny harmonogram do pierwszego naboru.
Więcej o projekcie oraz informacje na temat szczegółów rekrutacji na https://www.dostepnaszkola.info

Kolejne informacje o projekcie Dostępnej Szkoły pojawią się niebawem. Zapraszamy także do śledzenia naszych kanałów social media – na Facebook, Twitterze i obserwowania profilu Dostępnej Szkoły.
FaceBook
Twitter
Dostępna Szkoła na FaceBooku

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top