Logo Tyfloświat
Tabliczka z napisem "education"

Fundacja Vis Maior zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie „Kurs na samodzielność 2022”. Projekt ma na celu podnoszenie samodzielności osób niewidomych w różnych obszarach funkcjonowania. Czekamy na osoby dorosłe z całej Polski. W ramach projektu przewidujemy m.in.

  • Szkolenia tematyczne – zjazd jesienny oraz zimowy.
  • Indywidualne szkolenie doskonalące w miejscu zamieszkania.

Podczas zjazdu jesiennego (listopad–grudzień) oferujemy naukę w następujących obszarach:

  • a) zajęcia z zakresu użytkowania nowoczesnych technologii – nauka bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputera z użyciem mowy syntetycznej, szkolenie korzystania z Internetu, obsługi poczty elektronicznej (e-mail), aplikacji na smartfony i funkcjonalności GPS, umiejętność wykorzystania mobilnej technologii nawigacyjnej, samodzielne docieranie do wyznaczonego sobie nowego celu (nauka gestów do obsługi smartfonu, wyznaczanie położenia, zaznaczanie miejsc na trasie, odszukiwanie punktu docelowego)
  • b) uczestnictwo w zajęciach kulturalno-rozwojowych, gimnastyce, zajęciach integracyjnych. Podczas zjazdu zimowego (luty 2023) oferujemy naukę w następujących obszarach: a) trening orientacji przestrzennej i mobilności b) trening bezwzrokowego gotowania oraz wykonywania czynności dnia codziennego
  • c) udział w zajęciach kulturalno-rozwojowych, gimnastyce, zajęciach integracyjnych.

Indywidualne szkolenie doskonalące w miejscu zamieszkania

Dla każdego uczestnika szkoły letniej i kilku uczestników zjazdu zimowego w ramach utrwalenia zdobytych umiejętności zorganizowane będzie indywidualne szkolenie doskonalące w miejscu zamieszkania. Jest też możliwość zapisania się wyłącznie na takie szkolenie indywidualne, bez konieczności uczestnictwa w szkole letniej i zjazdach tematycznych.

W ramach indywidualnego szkolenia doskonalącego oferujemy naukę w następujących obszarach: * a) opanowanie z profesjonalnym trenerem pokonywania z białą laską stałych tras komunikacyjnych w miejscu zamieszkania, * b) zdalne, a więc telefoniczne lub przez Internet, indywidualne szkolenie z użytkowania nowych technologii

Co trzeba zrobić, by zgłosić się do projektu?

  • Zapoznaj się z regulaminem uczestnictwa w projekcie; regulamin można pobrać z naszej strony internetowej razem z formularzem zgłoszeniowym. Formularz wypełniony na komputerze (wersja w Wordzie) wyślij do nas mailem wraz ze skanem/zdjęciem orzeczenia o niepełnosprawności na adres a.kaminska@fundacjavismaior.pl oraz a.bohusz@fundacjavismaior.pl Wpisując w temacie „kurs na samodzielność 2022”.

Terminy i sposób rekrutacji

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego z kandydatami spełniającymi kryteria uczestnictwa zostaną przeprowadzone telefoniczne rozmowy kwalifikacyjne. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z osobami zakwalifikowanymi do projektu.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania na stronie: https://fundacjavismaior.pl/?p=2771

Projekt dofinansowany jest ze środków PFRON.

 

Źródło: Fundacja Vismaior.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top