Logo Tyfloświat
Logo FIRR

26 września w Pałacu Krzysztofory w Krakowie świętowaliśmy 20-lecie działalności naszej Fundacji. Na uroczystość przybyło wielu dostojnych gości, przedstawicieli władz, a także zaprzyjaźnionych z nami fundacji, projektowych partnerów oraz naszych Klientów.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa. 

Spotkanie było tłumaczone na PJM, a także towarzyszyły mu napisy na żywo.

Kto wziął udział w uroczystości i co się działo w I części spotkania?

Na naszym dwudziestoleciu mieliśmy zatem niezwykły zaszczyt i przyjemność gościć:

 1. Paulinę Malinowską-Kowalczyk, Doradcę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
  1. Senatora Bogdana Klicha, Przewodniczącego Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,
 2. Elżbietę Neroj,Zastępcę Dyrektora Departament Wychowania i Edukacji Włączającej
 3. Annę Marciniak, Kierownik Sekcji Programów EFS Dział Dotacji Krajowych i Funduszy UE, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 4. Małgorzatę Wójcik, Zastępcę Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
 5. Bogusława Kośmidra, Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa,
 6. Bogdana Dąsala, Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami,
 7. Donatę Kończyk,Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności,
 8. Wiolettę WilimskąDyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
 9. Andrzeja Mańkowskiego, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu,
 10. Krzysztofa Kurowskiego, Prezesa Polskiego Forum Osób z Niepełnosprwnościami,
 11. Bogusławę Słońską i Edytę Paś,przedstawicielki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oddział małopolski,

a także,

 • przedstawicieli uczelni wyższych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych,
 • dr. hab. Annę Marię Waszkielewicz, Fundatorkę FIRR,
 • Marię Rybicką-Maszczak, członkinię komisji rewizyjnej,
 • klientów naszych projektów, sympatyków FIRR, przyjaciół, współpracowników,
 • zespół FIRR ze wszystkich oddziałów.

Po powitaniu zgromadzonych przez prowadzącą spotkanie, dr Annę Rdest, dyrektor ds. współpracy międzysektorowej w naszej Fundacji, głos zabrali:

 • Paulina Malinowska-Kowalczyk,
 • Elżbieta Neroj,
 • Bogusław Kośmider,
 • Bogdan Dąsal,
 • Wioletta Wilimska,
 • dr Justyna Rogowska (Pełnomocnik Rektora Uniwersytety Gdańskiego ds. Osób z Niepełnosprawnością)
 • Małgorzata Wójcik,
 • Danuta Zwolińska.

Przemawiający podkreślali duże znaczenie działalności FIRR dla poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce, a także dla budowania włączającego, otwartego społeczeństwa. Jesteśmy niezwykle dumni ze wszystkich pozytywnych słów oraz opinii na temat naszej Fundacji i niezmiernie gorąco za nie dziękujemy!

Zamiast prezentacji…wyliczanka

Dwudziestolecie to niezwykła okazja, dlatego postanowiliśmy działać nieszablonowo. Zamiast tradycyjnych prezentacji, dotyczących realizowanych przez nas projektów lub ważnych wydarzeń dla Fundacji, zorganizowaliśmy… wyliczankę.

Co kryło się pod cyframi i liczbami od 1 do 20 i kto miał przyjemność poszczególne punkty prezentować?

 1. Equal nasz pierwszy projekt. Prezentująca: AMWaszkielewicz
 2. Koordynowanie przez FIRR tłumaczenia WCAG 2.0 oraz WCAG 2.1.Prezentująca: Anna Rozborska
 3. Projekt „Prowadzenie na oddziałach ginekologiczno-położniczych oraz w szkołach rodzenia usługi „przewodniczki” dla kobiet w ciąży i rodziców nowonarodzonych dzieci mieszkających w Krakowie”.Prezentujący: Michał Bobowski
 4. Czasopismo „Tyfloświat”. Prezentujący: Roman Roczeń
 5. Pięć zrealizowanych edycji projektu Centrum Ludwika Braille’a. Prezentująca: Justyna Kucińska
 6. Partnerstwo w sześciu projektach 3.5. Prezentująca: dr Justyna Rogowska
 7. Uzyskanie statusu OPP w 2007 roku.Prezentujący: Marcin Piwowoński
 8. Zorganizowanie przez FIRR ośmiu konwentów regionalnych, poprzedzających Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. Prezentująca: Magdalena Kocejko
 9. Innowacje z naszego projektu „Inkubator Dostępności” wybrane do upowszechnienia w skali kraju. Prezentująca: Anita Parszewska
 10. Dziesięć spotkań eksperckich w ramach opracowywania Ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami zaplanowaliśmy. Prezentująca: Joanna Bryk
 11. FIRR inicjatorem powstania Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, rok 2011.Prezentujący: Grzegorz Kozłowski
 12. Europejska nagroda za najlepszy podcast o tematyce społecznej w 2012 roku. Prezentujący: Michał Dziwisz
 13. Przeprowadzenie w 2013 roku pierwszy raz automatycznego badania dostępności cyfrowej 3000 stron internetowych podmiotów publicznych. Na podstawie tego badania i jego późniejszych wersji powstał cały cykl raportów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.Prezentujący: Piotr Witek
 14. Przeprowadzka do nowego biura przy ulicy Świętokrzyskiej 14. Prezentujący: Marcin Piwowoński
 15. Powołanie 15 stycznia 2020 roku naszej Wiceprezeski, Anny Rozborskiej do Rady Dostępności przez minister Małgorzatę Jarosińską-Jedynak.Prezentujący: Tomasz Hupało
 16. Szesnaście edycji konferencji „Pełno(s)prawny Student”. Prezentująca dr Anna Rdest i dr Patrycja Goryń
 17. Realizacja siedemnastu projektów międzynarodowych. Prezentujący: Łukasz Hobot
 18. Projekty wsparciowe realizowane od osiemnastu lat.Prezentujący: Marcin Piwowoński
 19. Projekt „Dostępna Szkoła”, początku 2019 rok. Prezentująca: Joanna Piwowońska
 20. Dwadzieścia lat działalności. Kilka słów od Prezes FIRR, Justyny Kucińskiej.

Część oficjalną dr Anna Rdest zakończyła słowami:

Serdecznie Państwu dziękujemy za przybycie i cierpliwość w naszych wspominkach. Chciałoby się powiedzieć, że marzy nam się, by za kolejne dwadzieścia lat FIRR nie była już potrzebna. Zdrowy rozsądek jednak zwycięża. Do zobaczenia zatem za kolejne dwadzieścia lat! oby w jak najlepszym zdrowiu i doskonałych nastrojach, jak dziś! none

Kuluarowe rozmowy

Jak dwudziestolecie, to musi być i… tort! Degustacją pysznego tortu oraz skromnym poczęstunkiem zakończyliśmy tegoroczne obchody dwudziestolecia działalności Fundacji. Po części oficjalnej, uroczystości przeniosły się za kuluary, gdzie uczestnicy wydarzenia toczyli zakulisowe rozmowy.

Jeszcze raz gorąco dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i zaszczycenie nas swoją obecnością.

Dwudziestolecie Fundacji z pewnością przejdzie do historii jako niezwykłe wydarzenie, które długo jeszcze i z nieskrywanym wzruszeniem będziemy wspominać.

Gorąco dziękujemy Urzędowi Miasta Rakowa za udostępnienie sali na wydarzenie.

Do zobaczenia na kolejnym jubileuszu!

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top