Logo Tyfloświat

 

W dniu 1 marca 2009 r. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej oraz Stowarzyszenie ?Razem do Celu? zorganizowały koncert charytatywny, nad którym patronat honorowy objęli: Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza oraz Fotografia:…	</div>

</article>
</div></div></div><div class=

nr 2

Istnieje możliwość bezpłatnej prenumeraty czasopisma w formie czarnodrukowej, również w druku powiększonym. Oferujemy również możliwość druku czasopisma w brajlu.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z redakcją.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych