Logo Tyfloświat
Sala audytoryjna, wykład, zdjęcie widowni wykonane z góry

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnością ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniach w ramach projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa” (projekt PO WER 2.16 W ramach konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19).

Temat szkolenia

Niepełnosprawność w Unii Europejskiej: tworzenie prawa i polityk publicznych w UE Jak lokalnie działać na rzecz lepszej polityki wobec osób z niepełnosprawnościami? Dostępność – prawo i praktyka Podstawy prawnej sytuacji osób z niepełnosprawnościami.

Kto może wziąć udział w szkoleniu/projekcie?

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli/-ek NGO z całej Polski (w tym wolontariuszy) działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, bądź osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto nie ma limitu osób z jednej organizacji. Każda osoba przystępująca do szkoleń musi wziąć udział we wszystkich 4 modułach tematycznych. Liczba miejsc ograniczona.

Stawiamy przede wszystkim na wiedzę.

Z własnego doświadczenia wiemy, że solidne podstawy prawne są niezbędne dla skuteczności działań oraz inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe. Celem głównym tego szkolenia jest podniesienie wśród jego uczestników wiedzy eksperckiej, niezbędnej do udziału w procesach legislacyjnych, tak aby mieli oni realny wpływ na proces i zmiany zachodzące w polskim prawie. Szkolenia prowadzą nasi eksperci/-tki z zakresu prawa, z doświadczeniem w obszarze niepełnosprawności.

Co zyskasz?

Zwiększenie wiedzy na temat prawa – dzięki szkoleniom poznasz zasady jego tworzenia oraz konstruowania, Pogłębienie wiedzy odnośnie przepisów i tendencji ich zmian dotyczących konkretnej tematyki, Indywidualne wsparcie dla uczestniczących organizacji w podjęciu określonego działania w zakresie tworzenia prawa, konsultacji publicznych i innych (m.in. przygotowaniu propozycji zapisów, uwag, petycji), Warunki do budowania sieci kontaktów z innymi organizacjami zainteresowanymi poszczególnymi tematami.

Kiedy i gdzie?

16 – 17 lipca 2022 r. w godzinach 09: 00 – 18: 00 w Warszawie.

Dokładne miejsce szkolenia i nocleg zostaną podane później.

Co zapewniamy?

  • Nocleg (dla osób mieszkających powyżej 50 km od Warszawy) i wyżywienie
  • Około 4 godzin indywidualnych konsultacji na osobę (jeśli będzie to większa grupa z danej organizacji, wtedy ten czas może ulec wydłużeniu)
  • W razie potrzeby zapewniamy też: tłumacza języka migowego, pętlę indukcyjną. Dostosowane materiały oraz wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością.
  • Dostępne materiały szkoleniowe

Wszystkie szkolenia oraz konsultacje odbędą się w miejscach dostępnych architektonicznie. Zgłoszenia można przesyłać do dnia 1 lipca 2022 r. na adres ewa.miszczak@firr.org.pl. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji

Weź udział w projekcie „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa” Kontakt:

Ewa Miszczak Ewa.miszczak@firr.org.pl

505-952-441

 

źródło: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top