Logo Tyfloświat

Informujemy, że 16 maja 2012 r. w Dzienniku Ustaw zostanie opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. To oznacza, że już niedługo wszystkie publiczne strony internetowe będą musiały…

Czytaj więcej Dostępność publicznych stron internetowych

Zapewne nie ma w Polsce i na świecie miasta, w którym cała przestrzeń publiczna jest absolutnie dostępna dla osoby niepełnosprawnej. W każdym przypadku można coś poprawić lub zaplanować z uwzględnieniem najnowszych trendów. Niektóre metropolie usilnie dążą do maksymalnej przyjazności dla mieszkańców i turystów już od wielu lat i z pewnością żyje się…

Czytaj więcej Artykuł: Okrągły Stół Transportowy w Krakowie ? ważny krok w stronę dostępności komunikacji miejskiej

W niniejszym artykule spróbuję rozwiać wątpliwości osób niewidomych, które chcą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, a obawiają się kontroli organów podatkowych. Należy pamiętać, że każda ulga podatkowa to przywilej, z którego można skorzystać tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie warunki.

Urząd Skarbowy ma prawo sprawdzić poprawność dokonanych odliczeń, dlatego też…

Czytaj więcej Artykuł: Kontrowersje wokół ulgi na rehabilitację

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi zamieszczamy na łamach portalu wywiad z posłem Sławomirem Piechotą, inicjatorem zmian w prawie wyborczym, który ukazał się w Tyfloświecie 2 (11) 2011.

W drodze do urny

Samodzielne głosowanie niepełnosprawnych w wyborach staje się coraz bardziej realne. Prezentujemy krótki wywiad przeprowadzony przez Michała Kasperczaka z posłem PO -…

Czytaj więcej Artykuł: W drodze do urny

W swojej pracy zawodowej niejednokrotnie spotykam się z pytaniem klientów: Czy ja zawsze muszę mieć profesjonalnego pełnomocnika? Odpowiadam, że oczywiście zależy to od tego, do jakiej czynności jest on potrzebny. Rozwiązanie tej nurtującej kwestii wymaga wyjaśnienia roli, jaką pełnomocnik ma pełnić dla swojego mocodawcy.

Pełnomocnictwo na gruncie przepisów kodeksu cywilnego

Czytaj więcej Artykuł: Pełnomocnik a obrońca

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie zaprasza osoby z dysfunkcją wzroku do korzystania z bezpłatnych porad z zakresu prawa związanego z niepełnosprawnością, przysługujących uprawnień, dostępnych usług i sprzętu rehabilitacyjnego, jak również kwestii związanych z podejmowaniem pracy. Pracodawca chciałby Cię zatrudnić, ale nie wie jak się za to zabrać? A może nie wie,…

Czytaj więcej Kraków: Konsultacje dla osób z dysfunkcja wzroku z zakresu prawa związanego z niepełnosprawnością, uprawnień, usług i sprzętu

Można powiedzieć, że każdy z nas powinien, choć powierzchownie, znać prawo regulujące zobowiązania, bowiem mnogość zawieranych każdego dnia umów, a mam tu na myśli takie transakcje, jak choćby kupno chleba, biletu etc., wymusza stosowanie norm prawa regulujących to zagadnienie. W zasadzie w większej części problematyka stosunków prawnych wynikających z zawartych lub dopiero…

Czytaj więcej Artykuł: Umowy zawierane przez Internet

Podstawową metodą nawiązania stosunku prawnego, umożliwiającego wykonywanie pracy, a co za tym idzie zarobkowanie, jest tzw. stosunek pracy wynikający ze zwykłej umowy o pracę. Definicję tego stosunku, a także szereg szczegółowych uregulowań zawiera ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, z późniejszymi zmianami).

Czytaj więcej Artykuł: Telepraca

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych