Logo Tyfloświat

W Numerze:

 • Czy i kiedy Polska ratyfikuje Konwencję?
  Katarzyna Heba zapoznaje nas z treścią Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, przyjętą przez Organizację Narodów Zjednoczonych w grudniu 2006 r. i pyta, dlaczego do tej pory ten akt prawny nie został przez Polskę ratyfikowany.

 • Mówiące bankomaty
  Piotr Witek bada kwestię dostępu osób z dysfunkcją wzroku do ulokowanych przez nie na kontach bankowych środków finansowych.

 • Mapa tyflologiczna pilnie potrzebna
  Marek Jakubowski przedstawia proces przygotowywania i produkcji map tyflologicznych, służących do nauki orientacji przestrzennej i wyjaśnia, dlaczego takiej mapy nie można przygotować w dwa dni.

 • Być na swoim – rozpoczynanie działalności gospodarczej
  Magdalena Szyszka stara się podpowiedzieć, jak rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej i, przede wszystkim, skąd pozyskać środki na otwarcie własnego biznesu.

 • Dropbox – skuteczne narzędzie do przechowywania i synchronizacji plików
  Michał Dziwisz, Robert Hetzyg i Michał Kasperczak przedstawiają bezpłatne narzędzie, które pomaga użytkownikom komputerów zapanować nad zgromadzonymi danymi, sporządzać kopie zapasowe najważniejszych plików i dba o spójność przechowywanych plików.

 • Cyfrowe oczy
  Mikołaj Rotnicki podpowiada, jak osoby słabowidzące mogą wykorzystywać aparaty cyfrowe w codziennym życiu i w rehabilitacji. Doradza także, czym kierować się przy wyborze określonego modelu.

 • Orientacja przestrzenna w mieście
  Rafał Charłampowicz, w kolejnym z serii artykułów o orientacji przestrzennej, przedstawia urządzenia pomocne osobom niewidomym w samodzielnym poruszaniu się. Tym razem poznamy bliżej Step-Hear, TANIĘ oraz „Asystenta”.

 • Czytać każdy może
  Aleksandra Bohusz, w pierwszym z cyklu artykułów, przybliża nam zagadnienia związane z czytelnictwem osób z dysfunkcją wzroku w Polsce.

 • Kompresja danych
  Hubert Meyer wyjaśnia, czym jest kompresja danych i do czego właściwie się ją wykorzystuje w epoce wieloterabajtowych dysków twardych. Pomaga także wybrać odpowiednie narzędzie do przeprowadzenia archiwizacji katalogowanych plików.

WYDAWCA
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
ul. Wybickiego 3a,
31-261 Kraków
http://www.firr.org.pl
tel.: (+48) 12 629 85 14;
faks: (+48) 12 629 85 15
e-mail: biuro@firr.org.pl

Organizacja Pożytku Publicznego
Nr konta
77 2130 0004 2001 0255 9953 0005

Utilitia sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II
64, 32-091 Michałowice
http://www.utilitia.pl
tel.: (+48) 663 883 600
e-mail: biuro@utilitia.pl

Podmiotem odpowiedzialnym za publikację treści merytorycznych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Podmiotem odpowiedzialnym za działalność reklamową jest Utilitia sp. z o.o.

REDAKTOR NACZELNY
Joanna Piwowońska
tel. kom. (+48) 663 883 332
e-mail: joanna.piwowonska@firr.org.pl

SKŁAD KOMPUTEROWY
Sławomir Mirski

FOTOGRAFIA NA OKŁADCE
t9t

DRUK e-mail:reklama@utilitia.pl

Redakcja nie odpowiada za treść publikowanych reklam i ogłoszeń.

Nakład dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Miejskiej Kraków.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, zmian stylistycznych i opatrywania nowymi tytułami materiałów nadesłanych do druku. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top