Logo Tyfloświat

W numerze:

 • Brajlowska notacja muzyczna
  Anna Faderewska-Kuszaj przedstawia sposób zapisu nutowego w alfabecie brajla, bez którego prawidłowe kształcenie muzyczne uczniów niewidomych byłoby niemożliwe.

 • Brajlowska notacja matematyczna
  Dr Jan Omieciński prezentuje historię powstawania brajlowskiej notacji matematycznej, umożliwiającej przedstawianie za pomocą alfabetu brajla skomplikowanych wzorów. Metody nauczania pisma brajla

 • Komputerowe metody przetwarzania i drukowania tekstów brajlowskich
  Dr Stanisław Jakubowski zapoznaje Czytelników ze sposobami konwertowania tekstu do druku brajlowskiego i urządzeniami wykorzystywanymi do tego celu.

 • Metody nauczania pisma brajla
  Aleksandra Bohusz przedstawia sposoby nauczania alfabetu brajla, uwględniając różnice związane z metodologią stosowaną w przypadku dorosłych i dzieci.

 • Polskie ortograficzne skróty brajlowskie
  Aleksandra Bohusz prezentuje dwa funkcjonujące w Polsce systemy skrótów brajlowskich i próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie są one obecnie popularne i powoli wychodzą z użytku.

 • Monitory brajlowskie -tropimy championa
  Robert Hetzyg przygląda się dostępnym na rynku polskim i nie tylko monitorom brajlowskim.

 • Braille Edge
  Michał Dziwisz przedstawia najnowszy monitor brajlowski firmy HIMS, posiadający, oprócz standardowych funkcji linijki brajlowskiej, również dodatki czyniące z niego funkcjonalny notatnik.

WYDAWCA
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
ul. Wybickiego 3a,
31-261 Kraków
http://www.firr.org.pl
tel.: (+48) 12 629 85 14;
faks: (+48) 12 629 85 15
e-mail: biuro@firr.org.pl

Organizacja Pożytku Publicznego
Nr konta
77 2130 0004 2001 0255 9953 0005

Utilitia sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II
64, 32-091 Michałowice
http://www.utilitia.pl
tel.: (+48) 663 883 600
e-mail: biuro@utilitia.pl

Podmiotem odpowiedzialnym za publikację treści merytorycznych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Podmiotem odpowiedzialnym za działalność reklamową jest Utilitia sp. z o.o.

REDAKTOR NACZELNY
Joanna Piwowońska
tel. kom. (+48) 663 883 332
e-mail: joanna.piwowonska@firr.org.pl

SKŁAD KOMPUTEROWY
Sławomir Mirski

FOTOGRAFIA NA OKŁADCE
t9t

DRUK e-mail:reklama@utilitia.pl

Redakcja nie odpowiada za treść publikowanych reklam i ogłoszeń.

Nakład dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Miejskiej Kraków.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, zmian stylistycznych i opatrywania nowymi tytułami materiałów nadesłanych do druku. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top