Logo Tyfloświat
Logo FIRR

Kończy się rok 2022, zaczyna 2023. Wraz z początkiem stycznia przychodzi czas na podsumowanie minionych 12 miesięcy w naszej Fundacji. A działo się naprawdę sporo!

Organizowaliśmy konferencje i seminaria, a także braliśmy udział w wielu ważnych wydarzeniach na rzecz poprawy dostępności. Świętowaliśmy spore sukcesy jako Fundacja i cieszyliśmy się indywidualnymi osiągnięciami członków naszego zespołu. Zareagowaliśmy na dramatyczne wydarzenia za naszą wschodnią granicą, organizując różnego rodzaju zbiórki darów dla Ukrainy.

Przeprowadziliśmy dziesiątki warsztatów i szkoleń w ramach naszych projektów. Pozostawaliśmy aktywni w mediach społecznościowych. Dzieliliśmy się z Wami wydarzeniami w FIRR. Przekazywaliśmy Wam ważne informacje, związane z sytuacją osób z niepełnosprawnościami oraz z dostępnością.

Zaproponowaliśmy nowy cykl „O zaburzeniach psychicznych inaczej”. W cotygodniowych wpisach na Facebook rekomendowaliśmy Wam ciekawe, książkowe propozycje, traktujące o zdrowiu psychicznym w przystępnej, beletrystycznej formie.

To jednak nie wszystko! Zmieniliśmy adres biura i pojawiliśmy się na antenie Radia Kraków.

Zapraszamy do posumowania roku 2022!

Szkolenia, szkolenia i jeszcze raz… wsparcie

Zdecydowanie szkolenia to coś, co w FIRR lubimy najbardziej.

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, przeprowadziliśmy ich dziesiątki.

Weekendowe szkolenia z wizażu, trening interpersonalny, weekendowe warsztaty tworzenia biżuterii, bezpłatny kurs j. angielskiego czy intensywne warsztaty z zakresu rozwoju osobistego przez ruch to tylko kilka przykładów szkoleń w ramach projektu „Centrum im. Ludwika Braille’a„”.

Szkolenia w ramach projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa” umożliwiły przeszkolenie ponad tysiąc przedstawicieli organizacji pozarządowych. Te, prowadzone w ramach projektu „Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry” pozwoliły wyczulić kadrę administracji publicznej na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Olbrzymim zainteresowaniem, jak co roku, cieszyły się szkolenia podnoszące kwalifikacje instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności. Prowadzone był w ramach „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”. Nieustannie poszerzaliśmy współpracę z uczelniami wyższymi, przeprowadzając szkolenia dla kadry.

Szkolenia to jednak nie wszystko. Równie mocno co w prowadzenie warsztatów, angażowaliśmy się w 2022 roku we wsparcie bezpośrednie osób z niepełnosprawnościami w ramach projektów Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2021-2024 (II etap) oraz Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy IV. Nasi Beneficjenci spotykali się u nas nie tylko ze zrozumieniem i empatią, lecz również otrzymywali konkretne praktyczne rady i wskazówki oraz realne wsparcie, w postaci np. asysty osobistej podczas załatwiania ważnych spraw.

Wsparciem bezpośrednim obejmujemy również kobiety w ciąży, rodziców, przygotowujących się̨ na narodziny dziecka oraz rodziców małych dzieci w wieku do 12 miesięcy, zamieszkujących w Krakowie.

Nasi przewodnicy i przewodniczki pomagają odnaleźć się naszym beneficjentom w nowej roli. Pełnią dyżury na oddziałach ginekologiczno-położniczych szpitali oraz w szkołach rodzenia, udzielają bezpośredniego wsparcia Uczestnikom zadania, ułatwiają dostęp do różnorodnych form pomocy funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków w zakresie:

 • załatwiania formalności związanych z narodzinami dziecka,
 • przysługujących uprawnień,
 • form pomocy finansowej i pozafinansowej,
 • usług społecznych i zdrowotnych.

Pracownicy naszej Fundacji udzielają indywidualnego poradnictwa dostosowanego do potrzeb Uczestników zadania. Istnieje możliwość indywidualnych spotkań w miejscu zamieszkania/w miejscu wskazanym przez Uczestników po opuszczeniu szpitala.

Działo się!

W przerwach między szkoleniami łapaliśmy oddech i… organizowaliśmy konferencje oraz seminaria, a także konwenty.

18-20 maja 2022 roku w Krakowie odbyło się seminarium „Równe szanse w dostępie do szkolnictwa wyższego”, w ramach projektu ATU (Access To Universities for Persons with Disabilities, czyli Dostęp do uniwersytetów dla osób z niepełnosprawnościami), współfinasowanego w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+” oraz projektu Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą, finansowanego z programu POWER.

10 listopada 2022 roku w formie zdalnej zorganizowaliśmy Konwent regionalny – spotkanie konsultacyjne „Budżet osobisty – droga do niezależnego życia” w ramach projektu Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą.

06 grudnia 2022 w Krakowie odbyła się coroczna, XVI już konferencja Pełno(s)prawny Student.

Nie tylko sami byliśmy organizatorami wydarzeń, lecz również braliśmy czynny udział w ważnych inicjatywach, związanych z dostępnością oraz mających na celu poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

dr Anna Rdest, 20 października, podczas konferencji „Polskie uczelnie coraz bardziej dostępne” zaprezentowała razem z przedstawicielem lidera projektu, prorektorem ds. Rozwoju Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, Karolem Rusinem, działania w projekcie „Uczelnia dostępna”.

Joanna Piwowońska 15 listopada uczestniczyła w panelu dyskusyjnym „Edukacja włączająca szansą dla wszystkich”, który miał miejsce podczas VIII Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. 17 listopada brała również udział w panelu dyskusyjnym „Innowacje to MY – o doświadczeniach Innowatorów Społecznych i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie”.

Artur Then 8 września 2022 wygłosił prelekcję na temat: „Praktyczne aspekty funkcjonowania koordynatora ds. dostępności”. Wykład miał miejsce podczas wydarzenia „Dostępność podmiotów publicznych województwa śląskiego – próba podsumowania 3 lat funkcjonowania przepisów o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”, organizowanego przez ZUS.

Przedstawicielki naszej Fundacji, dr Anna Rdest i Agata Szal, 23 listopada prowadziły warsztaty w ramach projektu Stowarzyszenia „Twoje nowe możliwości”: „Świadoma Kadra” – program szkoleń dla kadry pracującej bezpośrednio ze studentami oraz młodymi osobami z niepełnosprawnością uczącymi się i/lub planującymi edukację.

dr Anna Rdest i Agata Szal poprowadziły między innymi warsztat „Działania promocyjne w formie dostępnej” oraz, razem z organizatorami, warsztat „Dalsze działania na rzecz dostępności uczelni – praca nad rekomendacjami i potrzebami w kolejnych projektach Uczelni Dostępnej”.

Nasza fundacyjna koleżanka, Martyna Feliks wzięła udział w pierwszej edycji konferencji „Sanok bez barier” w Sanoku, w auli Uczelni Państwowej im. Jana Grodka. Przybliżyła uczestnikom temat równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi.

Jako Fundacja mieliśmy okazję zaprezentować się podczas 61. Kongresu ICCA (International Congress and Convention Association) w Krakowie. W ramach sesji “Out of the Box: Make the change together” w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, razem z organizatorami wydarzenia, stworzyliśmy wyjątkową przestrzeń, w której uczestnicy Kongresu mogli przetestować rozwiązania, zwiększające dostępność. Aplikacja „Strażnik”, maty naprowadzające, wózek oraz symulatory wad widzenia pozwoliły lepiej zrozumieć, czym w praktyce jest różnorodność, jak ważna jest równość i włączenie społeczne.

Charytatywny wymiar działalności Fundacji

Szkolenia, konferencje, seminaria i… działalność charytatywna. W związku z zaatakowaniem 24 lutego terytorium Ukrainy przez Federację Rosyjską i powstałym kryzysem humanitarnym oraz uchodźczym, zorganizowaliśmy liczne zbiórki.

Dla uchodźców z Ukrainy zbieraliśmy między innymi:

 • dary rzeczowe,
 • słodycze, zabawki, książeczki i kolorowanki, kredki, buty, ubrania dla dzieci,
 • plecaki, walizki, torby,
 • termosy, bidony, kubki termiczne,
 • plastikowe butelki wielokrotnego użytku,
 • sztućce, garnki, talerze i talerzyki, kubeczki, szklanki, ręczniki, małe AGD, kosmetyki, wieszaki z klikami, buty damskie i męskie,
 • środki higieniczne,
 • ubrania męskie i damskie.

Pamiętaliśmy również o cierpiących w wyniku kryzysu wojennego zwierzętach. Dla psów i kotów z Ukrainy zorganizowaliśmy zbiórkę karmy, misek i legowisk. Zebrane dary przekazaliśmy do Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Sukcesy, czyli razem i osobno

Rok 2022 zdecydowanie zaliczyć możemy do udanych.

Zostaliśmy nominowani do nagrody Kryształy Soli w kategorii „Edukacja, społeczeństwo obywatelskie i zrównoważony rozwój”.

Pojawiliśmy się w mediach:

 1. Nasi beneficjenci zostali bohaterami reportażu „Dzień dobry TVN”, w którym opowiadali o pracy w Radio Bezpieczna Podróż, którą znaleźli przy wsparciu naszych doradców zawodowych.
 2. Radio Kraków zrelacjonowało na swojej antenie XVI edycję konferencji Pełno(s)prawny Student.

To jeszcze nie koniec! Przedstawiciele naszej Fundacji zostali uhonorowani ważnymi wyróżnieniami:

 1. Wiceprezeska Fundacji, Anna Rozborska 8 kwietnia otrzymała dyplom od Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa w podziękowaniu za zaangażowanie i koordynację działań przy opracowywaniu oficjalnych, polskich tłumaczeń wytycznych WCAG.
 2. dr Anna Rdest została powołana 24 listopada do rady UJ ds. odpowiedzialnego wsparcia i zrównoważonego rozwoju.
 3. Artur Then został wpisany na listę biegłych do udziału w postępowaniach ze skarg na brak dostępności PFRON.

Współtworzyliśmy również ważne publikacje.

Wspólnie z partnerami w projekcie „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących” (TOPON) grupą zewnętrznych ekspertów, wypracowaliśmy ważne dokumenty. Są to dwa standardy dla rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzroku.

Piotr Witek brał udział w pracach nad poradnikiem dla osób niewidomych i tracących wzrok „Gdy oczy zawiodły”.

Wraz z partnerami przygotowaliśmy produkty pierwszego etapu projektu Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą.

Są to:

 1. Analiza w zakresie faktycznej sytuacji osób z niepełnosprawnościami i rozwiązań prawnych z zakresu ich wsparcia.
 2. Analiza wszystkich rozwiązań prawnych z wsparcia osób z w tym niepełnosprawnościami, analizy aktów prawnych pod kątem Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
 3. Propozycje zmian w zakresie finansowania instrumentów prawnych, towarzyszące propozycjom zmian legislacyjnych, stosownie do z zdiagnozowanych potrzeb osób niepełnosprawnościami i potrzeb wynikających z opracowywanych mechanizmów wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i koordynacji działań związanych z wdrażaniem Konwencji.
 4. Przegląd terminologii stosowanej w różnych aktach prawnych, odnoszącej się do niepełnosprawności lub jej rodzajów, pod kątem spójności i zgodności z „Konwencją ONZ oraz o prawach osób niepełnosprawnych propozycje zmian aktów prawnych ujednolicające i dostosowujące tę terminologię.
 5. Raport z prac wykonanych Ekonomicznych w przez Partnerów ramach Zadania 1 Analiza ekonomiczna obecnie funkcjonujących instrumentów wsparcia osób z na niepełnosprawnościami podstawie aktów prawnych ich dotyczących.
 6. Raport z prac wykonanych przez Partnerów Ekonomicznych w ramach Zadania 1 Ocena kosztów funkcjonowania systemu świadczeń w z związku z biernością zawodową osób z niepełnosprawnościami oraz oszacowanie wariantów kosztowych zmian systemowych sprzyjających aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
 7. Przegląd terminologii stosowanej w różnych aktach prawnych, odnoszącej się do niepełnosprawności lub jej rodzajów, pod kątem spójności i zgodności z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
 8. Propozycje zmian aktów prawnych ujednolicające i dostosowujące terminologię stosowaną w różnych aktach prawnych, odnoszącą się do niepełnosprawności.

Media społecznościowe to nasze drugie imię!

Rok 2022 to również wzmożona aktywność naszej Fundacji w mediach społecznościowych.

W tej chwili nasza strona na facebook liczy aż 2553 obserwujących i liczba ta stale rośnie.

Znajdziecie na niej wiadomości na temat dostępności, a także na temat wszelkich ważnych spraw, związanych ze światem osób z niepełnosprawnościami.

Dzięki śledzeniu naszej strony, będziecie również na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w naszej Fundacji. Podpowiemy również, na jakie literackie nowości warto zwrócić uwagę.

W 2022 roku naszym nowym cyklu poleciliśmy aż 31 beletrystycznych książek, które nawiązują do tematyki kryzysu psychicznego.

Oto one:

 1. „Psy ras drobnych” Olga Hund
 2. „Cukry” Dorota Kotas
 3. „Koniec świata, umyj okna” Agnieszka Jelonek
 4. „Osobisty przewodnik po depresji” Tomasz Jastrun
 5. „Rzeka podziemna” Tomasz Jastrun
 6. „Szklany klosz” Sylvia Plath
 7. „Przyjaciele zwierząt” Anton Marklund
 8. „Wyspa dusz” Johanna Holmström
 9. „Żółwie aż do końca” Johna Green
 10. „Kokon” Joanna Lech
 11. „Święto ognia” Jakub Małecki
 12. „Mój ostatni miesiąc” Marcel Moss
 13. „Do widzenia, Lilly” Rowley Steven
 14. „Nie śpię. Osobisty reportaż z życia bez snu” Andres Bortne
 15. „Nie powiem” Clare Empson
 16. „Uśpiona” Alicja Sinicka
 17. „Początki” Carl Frode Tiller
 18. „Ostatnim razem” Helga Flatland
 19. „Hawking, Hawking. Geniusz i celebryta” Charles Seife
 20. „Samotność liczb pierwszych” Giordano Paolo
 21. „Migot” Ilona Wiśniewska
 22. „Upał” Michał Olszewski
 23. „Shinrin-yoku. Sztuka i teoria kąpieli leśnych” Qing Li
 24. „Matki i córki” Ałbena Grabowska
 25. „Milczące bliźniaczki” Marjorie Wallace
 26. „Euforia” Elin Cullhed
 27. „Łebki od Szpilki” Agnieszka Szpila
 28. „Zatoka milczenia” Viskic Emma
 29. „Bezmatek” Mira Marcinów
 30. „Dolina Muminków w listopadzie” Tove Jansson
 31. „Głusza” Anna Goc.

Od czasu do czasu staramy również pojawiać się na Twitterze, aby komentować najważniejsze wydarzenia, związane z obszarem naszej działalności.

Nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa, czyli 2023 rok

W 2023 roku będziemy ciężko pracować, jak dotychczas, i… świętować.

Zakres naszej działalności pozostaje bez zmian, a nowe działania projektowe już na horyzoncie!

Wszystko za sprawą intensywnych prac w projekcie „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą”.

Na wiosnę zaprosimy Was do udziału w szeregu konsultacji społecznych wypracowanego projektu ustawy wraz z Oceną Skutków Regulacji (OSR) i innych zmian legislacyjnych. Szykuje się naprawdę duże wydarzenie w Warszawie i kilkanaście nieco mniejszych, we wszystkich największych miastach Polski.

A co ze świętowaniem? Okazji z pewnością nie zabraknie, jako że w tym roku będziemy obchodzili okrągłą, 20stą rocznicę działalności Fundacji.

Przygotujemy dla Was coś wyjątkowego, dlatego… zostańcie z nami!

Źródło: FIRR.

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top