Logo Tyfloświat
Logo FIRR

Jak to się wszystko zaczęło?

Historia FIRR zaczyna się upalnego lata 2003 roku, dokładnie 26 sierpnia w Krakowie, a w zasadzie nieco wcześniej, bo 9 lipca. Wtedy właśnie, aktem notarialnym, została ustanowiona nasza Fundacja, założona przez Aleksandra Waszkielewicza i Annę Marię Waszkielewicz. Ludzi, którym na sercu leżała dostępność i którzy pragnęli wspierać osoby z niepełnosprawnościami poprzez dążenie do zapewniania im równych szans.

Wspólne marzenia o lepszym świecie Anna i Aleksander Waszkielewiczowie postanowili szybko przekuć w realne działania, powołując do życia Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Od samego początku jasnym było, że misją Fundacji będzie zapewnienie równych praw i podmiotowości osobom z niepełnosprawnościami w Polsce. Brzmi pięknie, ale od czego by tu zacząć?

Od działań lokalnych do globalnych

Zanim zaczniesz działać globalnie, działaj lokalnie. Dlatego już we wrześniu 2003 roku zostaliśmy inicjatorem wystawy fotograficznej pod hasłem „Co w buszu piszczy…? Czyli bezkrwawe łowy nad rzeką Chore”, zorganizowanej w dniach 17 IX – 15 X 2003 r. Wystawie towarzyszyły wernisaż oraz cykl spotkań z uczniami klas Szkoły Podstawowej w Michałowicach. Z inicjatywy Fundacji zakupiono również książki dla biblioteki w Michałowicach w ramach Akcji „Cala Polska Czyta Dzieciom”.

Na wypłynięcie na nieco szersze wody działań globalnych na rzecz osób z niepełnosprawnościami pozwoliło nam zajęcie piątego miejsca na 107 w konkursie, ogłoszonym przez Inicjatywę Wspólnotową EQUAL. Nasz wniosek został zakwalifikowany do realizacji i tak oto, w 2007 roku, pełniliśmy rolę administratora w Partnerstwie na Rzecz Zwiększenia Dostępności Rynku Pracy dla Osób Niewidomych.

Celem projektu była kompleksowa pomoc 60 osobom z terenu województwa małopolskiego w wieku 16 – 35 lat z dysfunkcją wzroku w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia, a także w podjęciu i ukończeniu edukacji na poziomie wyższym.

Rola administratora w Partnerstwie na Rzecz Zwiększenia Dostępności Rynku Pracy dla Osób Niewidomych pozwoliła nam nabrać wiatru w żagle i poszerzyć naszą ofertę, kierowaną do osób z niepełnosprawnościami.

Projekty z zakresu aktywizacji zawodowej oraz społecznej osób z niepełnosprawnościami podstawą działań FIRR

Na bazie doświadczeń z projektu Partnerstwo na Rzecz Zwiększenia Dostępności Rynku Pracy dla Osób Niewidomych z powodzeniem wdrażaliśmy i nadal wdrażamy w życie nasze kolejne projekty z zakresu aktywizacji zawodowej oraz społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Kolejne lata przyniosły Fundacji nowe projekty i inicjatywy w wielu różnych obszarach, związanych ze wsparciem osób z niepełnosprawnościami. Działaliśmy i działamy w obszarze aktywizacji zawodowej, promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce.

Budujemy świadomość o prawach osób z niepełnosprawnościami, prowadzimy działania rzecznicze, wpływamy na kształt prawa. Szkolimy przedstawicieli administracji oraz instytucji kultury, a także wspieramy sektor prywatny.

Działania lokalne oraz krajowe szybko uzupełniliśmy o przedsięwzięcia o zasięgu międzynarodowym. Nasze projekty realizowaliśmy z partnerami min. z:

Wielkiej Brytanii, Belgii, Szwecji, Hiszpanii, Włoch, Turcji.

W miarę upływu czasu zainicjowaliśmy wiele cyklicznych wydarzeń i konferencji, które na stałe wpisały się do kalendarza najważniejszych wydarzeń ogólnopolskich, promujących aktywność osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach życia.

Podsumowanie

Zmienia się świat dookoła nas, zmieniamy się i my i nasza Fundacja. Działamy nie tylko w Krakowie, nasze biura zlokalizowane są również w Warszawie i w Łodzi, gdzie działają równie prężnie, co nasza siedziba, i z niemniejszymi sukcesami. Cztery lata temu zmieniły się władze w naszej Fundacji.

W 2019 nową Prezeską została Justyna Kucińska, a stanowiska Wiceprezesek objęły Anna Rozborska oraz Joanna Bryk. Nowe władze kontynuują linię działań, nakreśloną przez poprzednich przedstawicieli Zarządu FIRR, idąc jednak równocześnie z duchem czasu i dopasowując działalność Fundacji do wciąż zmieniającej się rzeczywistości osób z niepełnosprawnościami.

Obecne krajowe projekty Fundacji skupiają się na:

  • aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami,
  • dostępności edukacji na poziomie podstawowym i wyższym,
  • wsparciu osób z niepełnosprawnością wzroku w codziennym życiu,
  • wsparciu młodych rodziców,
  • opracowaniu projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych.

O każdej z tych dziedzin naszej działalności opowiemy osobno w kolejnych artykułach. Zajrzymy również za kulisy naszych cyklicznych wydarzeń oraz projektów międzynarodowych.

20 lat działalności

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top