Logo Tyfloświat
  • Strona główna
  • Wydarzenia
  • Nic o nas bez nas, czyli szczerze o Konwencji. Przyjdź na VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami!
VII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, 15 listopada 2022 r. Online i offline.

„10 lat Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Co się zmieniło? Co musi się zmienić?” – to hasło przewodnie VIII Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który 15 listopada 2022 r. odbędzie się w Warszawie. Tematyka Kongresu obejmie zarówno refleksję nad bieżącym stanem wdrażania Konwencji, jak i działania na przyszłość. Udział może wziąć każda zainteresowana osoba. Zapisy trwają do 9 listopada.

Nic o nas bez nas

Środowisko osób z niepełnosprawnościami spotyka się na corocznym Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami od 2015 r., by domagać się rzeczywistego równego traktowania. Gwarantuje im to Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, którą Polska ratyfikowała w 2012 r. Mimo to, prawo do godnego i niezależnego życia w wielu obszarach nie jest realizowane!

Kongres jest więc znakomitą okazją do przypominania znaczenia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. To płaszczyzna wymiany informacji i doświadczeń, czas merytorycznej dyskusji, a także inspiracja do dalszych wspólnych działań na rzecz pełnego wdrożenia Konwencji, zgodnie z wyrażoną w niej zasadą „nic o nas bez nas”.

10 lat minęło…

W tym roku mija 10 lat od ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. To dobry czas na refleksję, podsumowania, ale także zastanowienie się nad przyszłością wdrażania Konwencji. Ostatni okres – zarówno pandemia COVID-19, jak i wojna w Ukrainie – pokazał, że szczególnie istotne są jej postanowienia dotyczące obowiązków państw wobec osób z niepełnosprawnościami w sytuacjach kryzysowych.

Od lat toczy się również ożywiona dyskusja na temat konkretnych instrumentów, które powinny zostać wdrożone jako realizacja Konwencji. Z kolei w obszarze edukacji dzieci z niepełnosprawnościami przyjęte już koncepcje, zgodne z Konwencją, zaczęły być podważane w debacie publicznej.

Dlatego dyskusje uczestników i zaproszonych gości VIII Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami skupią się wokół następujących tematów:

  • 10 lat Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce,
  • Konwencja w sytuacjach kryzysowych,
  • Przyszłość Konwencji w Polsce,
  • Edukacja włączająca szansą dla wszystkich.

Kongres objął patronatem honorowym Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Marcin Wiącek.

Zarejestruj się już dziś!

VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami odbędzie się 15 listopada 2022 r. w godz. 10-16 w Centrum Kreatywności Targowa, przy ul. Targowej 56 w Warszawie. Możliwy jest także udział online.

Wydarzenie poprzedzone jest Konwentami o charakterze regionalnym i tematycznym.

Kongres jest bezpłatny dla uczestników, wymagana jest jedynie rejestracja poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Czas na rejestrację na wydarzenie w formule stacjonarnej: do 9 listopada.

Organizatorzy zapewniają pełną dostępność wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami.

**

VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami jest współfinansowany ze środków CBM w ramach projektu pn. „Ukraine crisis: disability inclusive response and recovery”, realizowanego przez Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami w partnerstwie z European Disability Forum.

Kongres objął patronatem honorowym Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Marcin Wiącek.

Patroni medialni: RDC, „Więź”, Prawo.pl, Ngo.pl, Niepelnosprawni.pl, „Integracja”, „Społeczeństwo dla wszystkich”, „Nasze Sprawy”, „Tyfloświat”, „Pochodnia”, „Głos Nauczycielski”, MiR

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top