Logo Tyfloświat
Mikrofon na pierwszym planie. W tle sala wykładowa

VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami odbędzie się 15 listopada br. w Centrum Kreatywności Targowa, przy ul. Targowej 56 w Warszawie. Możliwy będzie także udział online.

Tegoroczny Kongres organizuje Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami we współpracy z European Disability Forum oraz organizacjami pozarządowymi z całego kraju.

Wydarzenie objął honorowym patronatem Rzecznik Praw Obywatelskich, który będzie również gościem Kongresu.

Co planujemy w ramach Kongresu?

Tematami debat eksperckich tegorocznego Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami będą:

  • 10 lat Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce
  • Konwencja w sytuacjach kryzysowych
  • Przyszłość Konwencji w Polsce
  • Edukacja włączająca szansą dla wszystkich

W tym roku mija 10 lat od ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. To dobry czas na refleksję, podsumowania, ale także zastanowienie się nad przyszłością wdrażania Konwencji.

Ostatni okres – zarówno pandemia COVID-19, jak i wojna w Ukrainie – pokazał, że szczególnie istotne są jej postanowienia dotyczące obowiązków państw wobec osób z niepełnosprawnościami w sytuacjach kryzysowych. Od lat toczy się również ożywiona dyskusja na temat konkretnych instrumentów, które powinny zostać wdrożone jako realizacja Konwencji.

Z kolei w obszarze edukacji dzieci z niepełnosprawnościami przyjęte już koncepcje, zgodne z Konwencją, zaczęły być podważane w debacie publicznej. Dlatego tematyka VIII Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami obejmuje zarówno refleksję nad bieżącym stanem jej wdrażania, jak i działania na przyszłość.

Kongres zostanie poprzedzony konwentami regionalnymi i tematycznymi.

Czym jest Kongres?

Środowisko osób z niepełnosprawnościami spotyka się na corocznym Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami od 2015 r., by domagać się rzeczywistego równego traktowania. Gwarantuje im to Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, którą Polska ratyfikowała w 2012 r. Mimo to, prawo do godnego i niezależnego życia w wielu obszarach nie jest realizowane!

Kongres jest więc znakomitą okazją do przypominania znaczenia Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. To płaszczyzna wymiany informacji i doświadczeń, czas merytorycznej dyskusji, a także inspiracja do dalszych wspólnych działań na rzecz pełnego wdrożenia Konwencji, zgodnie z wyrażoną w niej zasadą „nic o nas bez nas”.

Razem możemy więcej!

Rejestracja

Zachęcamy do wzięcia udziału w Kongresie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, który znajduje się pod poniższym linkiem:

https://forms.gle/crKDCHmv2JJFzS2v8

Źródło: PFON.

 

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top