Logo Tyfloświat
Sala audytoryjna, wykład, zdjęcie widowni wykonane z góry

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniach dla kadr administracji publicznej. Działania odbędą się w ramach projektu „Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry” (Nazwa Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych ramach konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19).

Temat szkolenia:

  • Omówienie kwestii dostępności, związanych z Ustawami o * zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • Przekazanie wiedzy, umiejętności na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami
  • Wyposażenie uczestników w kompetencje w zakresie zapewnienia równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
  • Świadomość na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli kadry jednostek administracji publicznej.

 

W szkoleniu może wziąć udział kadra kierownicza jednostek administracji samorządowej i rządowej, w których przeprowadzono Monitoring działań pod kątem realizacji Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz przedstawiciele terenów do 50 tysięcy mieszkańców.

Do projektu może przystąpić maksymalnie pięć osób z każdej jednostki administracji publicznej.

Dlaczego warto zgłosić się na szkolenie?

Zgłaszając się na szkolenie przedstawiciele kadr administracji publicznej zyskają wiedzę, umiejętności oraz świadomość na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. Poznają również zasady, jakimi powinny kierować się w codziennej pracy w kontekście wdrażania postanowień Konwencji. Tym samym przyczynią się do tworzenia środowiska równych szans.

Uczestnicy projektu otrzymają materiały informacyjne oraz dostęp do kursu e-learningowego, które będą stanowiły źródło wiedzy po zakończeniu szkoleń.

Szkolenie przyczyni się do wzrostu wiedzy i świadomości w obszarze funkcjonowania i potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a co za tym idzie zwiększy jakość kształtowanych i wdrażanych polityk publicznych.

Kiedy i gdzie?

Szkolenia odbywać się będą w Hotelu Krowodrza w Krakowie przy ulicy Józefa Wybickiego 3B w następujących terminach:

  • 12.07 – 13.07.2022,
  • 21.07 – 22.07.2022,
  • 26.07 – 27.07.2022

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Co zapewniamy?

Uczestnikom szkolenia zapewniamy pełne wyżywienie, nocleg oraz materiały szkoleniowe.

Pokrywamy koszty związane ze szczególnymi potrzebami uczestników (tłumacz języka migowego, materiały w druku powiększonym, inne).

Koszt przejazdu na szkolenie pozostaje po stronie uczestnika lub jednostki delegującej pracowników na szkolenia.

Zgłoszenia

Zgłoszenia prosimy kierować do:

Więcej informacji o projekcie:

 

https://firr.org.pl/2022/07/11/zapraszamy-na-bezplatne-szkolenia-dla-pracownikow-administracji-publicznej/

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top