Logo Tyfloświat

W Numerze:

 • Poznajmy nasze prawa!
  Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 13 grudnia 2006 r. Na jej ratyfikację trzeba było czekać do 6 września 2012 r. Subiektywny przegląd najważniejszych zapisów Konwencji prezentuje Magdalena Szyszka.

 • II Kongres Osób z Niepełnosprawnościami
  20 września 2016 r. już po raz drugi organizowany jest Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. Wydarzenie poprzedziły Konwenty Regionalne, poświęcone m.in. systemowi edukacji, reformie orzecznictwa i  asystenturze. Postulaty zgłaszane podczas Konwentów stały się podwaliną programu Kongresu. Prześledźmy je jeszcze raz na kilka dni przed II Kongresem.

 • SightCity 2016 – relacja z targów
  Rafał Charłampowicz przedstawia czytelnikom najbardziej interesujące produkty, jakie prezentowane były podczas SightCity 2017– największego i najważniejszego tego typu wydarzenia w Europie.

 • Ujarzmić przestrzeń
  Damian Przybyła, w oparciu o własne doświadczenia, próbuje odpowiedzieć na pytanie, jakie cechy, z punktu widzenia niewidomego użytkownika, powinna mieć idealna aplikacja do nawigacja GPS.

 • Ze słuchu czy z nut?
  Helena Jakubowska stara się dociec, czy możliwe jest kształcenie muzyczne osób niewidomych bez posiłkowania się brajlowską notacją muzyczną.

 • Czy niewidomi potrzebują psychoterapii?
  Izabela Szwarocka wyjaśnia, jakie mechanizmy wpływają na postrzeganie własnej osoby przez pryzmat niepełnosprawności.

 • Wakacje z białą laską
  Lepiej wybrać mały, przytulny pensjonat czy raczej wielki, anonimowy hotel jednej z globalnych sieci? Jak korzystać z usług biur podróży? Damian Przybyła, w pierwszym z cyklu artykułów na temat dostępności branży hotelowej i turystycznej, stara się przybliżyć czytelnikom kwestię wyboru odpowiedniej do naszych potrzeb formy wypoczynku.

 • Co tam w sieci u Brytyjczyków?
  Joanna Witkowska prezentuje ciekawe portale, jakie można odnaleźć w anglojęzycznym Internecie.

 • Eurofly – słowacki symulator samolotów dla niewidomych
  Czy osoba niewidoma może zostać pilotem samolotu pasażerskiego? Oczywiście… i to nie wychodząc za próg swojego domu.

 • Erasmus w gimnazjonie
  Rzecz o dostępności sportu dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Rozwój i wdrażanie praktycznych strategii na rzecz poprawy aktywności fizycznej i stanu zdrowia mieszkańców Europy”.

SPROSTOWANIE

W numerze 2 (31) 2016 czasopisma „Tyfloświat”, w informacji o autorze tekstu „Amazon Echo” błędnie podano nazwisko twórcy. Autorem artykułu jest Pan Rafał Charłampowicz. Najmocniej przepraszamy Pana Rafała oraz Czytelników za pomyłkę.

W numerze 2 (27) 2015 czasopisma „Tyfloświat” pojawił się błąd. Autorką artykułu „Parajeździectwo” jest Pani Agnieszka Pelczarska, nie zaś, jak błędnie wskazano, Pani Izabela Szwarocka. Najmocniej przepraszamy za pomyłkę obie Panie: Autorkę tekstu – Panią Agnieszkę Pelczarską oraz Panią Izabelę Szwarocką, a także Czytelników.

WYDAWCA

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
ul. Wybickiego 3a,
31-261 Kraków
http://www.firr.org.pl
tel.: (+48) 12 629 85 14;
faks: (+48) 12 629 85 15
e-mail: biuro@firr.org.pl

Organizacja Pożytku Publicznego
Nr konta
77 2130 0004 2001 0255 9953 0005

Utilitia sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II
64, 32-091 Michałowice
http://www.utilitia.pl
tel.: (+48) 663 883 600
e-mail: biuro@utilitia.pl

Podmiotem odpowiedzialnym za publikację treści merytorycznych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Podmiotem odpowiedzialnym za działalność reklamową jest Utilitia sp. z o.o.

REDAKTOR NACZELNY
Joanna Piwowońska
tel. kom. (+48) 663 883 332
e-mail: joanna.piwowonska@firr.org.pl

SKŁAD KOMPUTEROWY
Sławomir Mirski

FOTOGRAFIA NA OKŁADCE
t9t

DRUK e-mail:reklama@utilitia.pl

Redakcja nie odpowiada za treść publikowanych reklam i ogłoszeń.

Nakład dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Miejskiej Kraków.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, zmian stylistycznych i opatrywania nowymi tytułami materiałów nadesłanych do druku. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top