Logo Tyfloświat

Logo FIRR

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego jest organizacją pożytku publicznego działającą od 2003 r., z siedzibą w Krakowie i filią w Warszawie. Naszą misją jest zapewnienie równych praw i podmiotowości osobom niepełnosprawnym w Polsce. Dążymy do tego, aby ich życie było samodzielne…

BEZPŁATNE KURSY I SZKOLENIA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI WZROKU

 

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza osoby niewidome i słabowidzące (legitymujące się aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem na dysfunkcje wzroku) do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach, prowadzonych w ramach Programu PARTNER III…

Na obecnym etapie rozwoju nauki oraz nowoczesnych technologii, stworzenie osobom niewidomym i słabowidzącym warunków do zdobywania edukacji, doskonalenia zawodowego oraz rozwijania własnych zainteresowań nie powinno przysparzać problemów. Jedynymi czynnikami, które mogą hamować ten proces, są: brak wystarczających środków finansowych oraz wciąż zbyt mała, nie tylko w społeczeństwie, ale także wśród zainteresowanych, wiedza o…

Pełno(s)prawny Student II - refleksje

Już po raz drugi przedstawiciele uczelni wyższych z całej Polski, zaangażowani w organizację procesu kształcenia niepełnosprawnych studentów, mieli możliwość spotkać się, by omówić kwestie szczególnie istotne dla tej specyficznej grupy ludzi, coraz liczniej reprezentowanej w…

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych