Logo Tyfloświat

 

Ukazał się Tyfloświat 4/2023 (62)

Tym razem mało technologii. Jednych to zapewne zasmuci, ale być może innych ucieszy. Choć zasadniczo Tyfloświat to kwartalnik ewidentnie technologiczny, Co nie znaczy, że też nie staramy się monitorować i pisać o różnych problemach, sposobach życia i pasjach, które z uwagi na mniejszą, a często całkowitą niepełnosprawność wzroku, wykonuje się inaczej.

W tym numerze Czasopisma sporo miejsca poświęcamy zwierzętom. Nim jednak Zagłębimy się w tajniki opieki nad kotem, psem, a nawet żółwiem, poczytamy o tzw. Niewidzialnych wystawach. Potem już „będą zwierzęta”. Cztery różne teksty merytorycznie, stylistycznie i objętościowo. Szczególnie polecam artykuł Joanny Kurowskiej na temat psów przewodników. Zupełnie inaczej do tematu psów podeszła Kamila Świtaj. O kotach szczegółowo pisze Wojciech Dulski, a na temat funkcjonowania żółwia w domu pisze Katarzyna Dojnikowska.

Na koniec dwa duże artykuły związane z technologią.

Wpierw obszerne i szczegółowe omówienie specjalistycznych okularów Envision (po raz pierwszy w języku polskim).

A na koniec przegląd nowych funkcji, jakie zostały wprowadzone do najnowszych systemów Apple’a: IOS 17 i MacOS 15 Sonoma.

Spis treści

Wydawca

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
ul. Świętokrzyska 14
30-015 Kraków
www.firr.org.pl
tel.: +48 12 444 73 49
e-mail: biuro@firr.org.pl

Organizacja Pożytku Publicznego
Nr konta
77 2130 0004 2001 0255 9953 0005

Utilitia sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 14
30-015 Kraków
www.utilitia.pl

tel.: (+48) 663 883 600
e-mail: biuro@utilitia.pl

Podmiotem odpowiedzialnym za publikację treści merytorycznych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Podmiotem odpowiedzialnym za działalność reklamową jest Utilitia sp. z o.o.

REDAKTOR NACZELNY
Joanna Piwowońska
tel. kom. (+48) 663 883 332
e-mail: joanna.piwowonska@firr.org.pl

DRUK
K&K

DZIAŁ REKLAMY
e-mail: reklama@utilitia.pl

Redakcja nie odpowiada za treść publikowanych reklam i ogłoszeń.

Nakład dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Miejskiej Kraków.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, zmian stylistycznych i opatrywania nowymi tytułami materiałów nadesłanych do druku. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

 

 

 

 

 

Partnerzy

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego                     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Back to top